Regional Dimension of Innovation Processes Cover Image

Regionalny wymiar procesów innowacji
Regional Dimension of Innovation Processes

Author(s): Aleksandra Nowakowska
Subject(s): ICT Information and Communications Technologies, Socio-Economic Research
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: innovation processes; innovation
Summary/Abstract: Celem pracy jest identyfikacja regionalnych mechanizmów tworzenia procesów innowacji. Przedmiotem opracowania jest uchwycenie relacji pomiędzy regionem a procesami innowacji oraz, na tak określonej podbudowie teoretycznej, pokazanie istoty i wagi regionalnej polityki innowacyjnej. W konsekwencji praca zawiera dwa główne nurty rozważań. Po pierwsze, uwaga skoncentrowana została na określeniu relacji między procesami innowacji a terytorium, identyfikacji implikacji terytorium i jego cech na kształtowanie się procesów innowacji. Po drugie, rozważania koncentrują się na uchwyceniu istoty i wyzwań regionalnej polityki innowacji w budowaniu zdolności innowacyjnych.

  • Page Count: 244
  • Publication Year: 2011
  • Language: Polish