Behavioral and fundamental factors and return rates from emerging market shares Cover Image

Czynniki behawioralne i fundamentalne a stopy zwrotu z akcji rynków wschodzących
Behavioral and fundamental factors and return rates from emerging market shares

Author(s): Tomasz Schabek
Subject(s): National Economy, Financial Markets, Public Finances
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: financial markets; Poland; Brasil
Summary/Abstract: Praca jest poświęcona zagadnieniu kształtowania się stóp zwrotu z akcji na rynkach wschodzących Polski i Brazylii. Zastosowano w niej holistycznie podejście do tematu. Oprócz czynników tradycyjnie uznawanych za ważne z punktu widzenia finansów neoklasycznych sprawdzono, w jakim stopniu czynniki behawioralne (pochodzące także z rynku amerykańskiego) oddziałują na stopy zwrotu z akcji. Ważnym elementem opracowania są empiryczne testy modeli stóp zwrotu - zarówno klasycznych, jak i wzbogaconych o zmienne behawioralne oraz makroekonomiczne. Całości towarzyszy bogaty przegląd literatury dotyczącej rynku kapitałowego i najnowszych badań z zakresu finansów behawioralnych.

  • Page Count: 191
  • Publication Year: 2016
  • Language: Polish