Students on local government elections in 2002-2014 Cover Image

Studenci wobec wyborów samorządowych w latach 2002-2014
Students on local government elections in 2002-2014

Author(s): Danuta Walczak-Duraj
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Civil Society, Government/Political systems, Electoral systems
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: students; local government; local government elections
Summary/Abstract: Praca dotyczy diagnozy i interpretacji opinii oraz oczekiwań studentów (często po raz pierwszy biorących udział w wyborach samorządowych) odnoszących się zarówno do przebiegu kampanii samorządowych, samych wyborów, jak i do władz lokalnych, wyłonionych w wyborach 2002 r., 2006 r., 2010 r. i w 2014 r., w stosunku do perspektywy ogólnopolskiej. Przedstawiona analiza potwierdza wewnętrzne zróżnicowanie tych ocen, gdyż ani sam przebieg kampanii samorządowych, ani działania władzy lokalnej jako takiej nie były przedmiotem szczególnego zainteresowania badanej młodzieży. Złożoność problemów powoduje, iż trudno będzie w sposób systemowy uruchomić mechanizmy mobilizujące zaangażowanie polityczne młodych ludzi, a zwłaszcza tych, którzy okres swoich studiów spędzają poza stałym miejscem zamieszkania. Książka kierowana jest do osób interesujących się polską samorządnością, szczególnie jednak do socjologów polityki, socjologów młodzieży, polityków oraz władz i instytucji samorządowych.

  • Page Count: 220
  • Publication Year: 2016
  • Language: Polish