Philosophy of Law Cover Image
  • Regular Price 10.00 €

Filozofija prava
Philosophy of Law

Author(s): Spahija Kozlić
Subject(s): History of Philosophy, Ethics / Practical Philosophy, German Idealism, Existentialism, Marxism, Philosophy of Law
Published by: Pravni fakultet - Univerzitet u Zenici
Keywords: Philosophy of Law; freedom; State; Ethics and Law; Natural Law; Positive Law;
Summary/Abstract: Knjiga Filozofija prava rezultat je, s jedne strane, mog višegodišnjeg filozofskog istraživanja i promišljanja fenomenâ koje pokriva ova disciplina praktičke filozofije, te, s druge, predavanja istoimenog predmeta i interaktivnog rada sa studentima završnih godina dodiplomskog studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici. Naravno, upućena je najviše njima – studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, kao i svim drugim studentima koji slušaju ovaj ili sličan predmet na pravnim fakultetima u Bosni i Hercegovini i široj regiji, te onim čitaocima koje zanima filozofska refleksija prava. U svakom slučaju, tokom pisanja ove knjige nastojao sam stil i metodologiju izlaganja tako prilagoditi kako bi ona uistinu bila udžbenik iz filozofije prava koji će pomoći studentima u savladavanju gradiva predviđenog nastavnim planom i programom. Takva orijentacija, bez obzira na brojne teškoće, podrazumijevala je zauzimanje jedne, uvjetno govoreći, nezavisne pozicije spram vlastitih vrijednosnih i svakih drugih stavova u i oko filozofije, posebice filozofije i aksiologije prava.

  • Print-ISBN-13: 978-9958-639-70-8
  • Page Count: 406
  • Publication Year: 2015
  • Language: Bosnian