SLAVICA IN CZECH LANGUAGE III - Part 2 - Translations from East Slavic languages in 1891-1918 Cover Image

SLAVICA V ČESKÉ ŘEČI III - Část 2 - Překlady z východoslovanských jazyků v letech 1891-1918
SLAVICA IN CZECH LANGUAGE III - Part 2 - Translations from East Slavic languages in 1891-1918

Author(s): Jiří Bečka, Marcel Černý, Zdena Koutenská, Hanuš Nykl, Jitka Taušová, Siegfried Ulbrecht
Subject(s): History, Language studies, Language and Literature Studies, Bibliography, General Reference Works, Studies of Literature, Modern Age, Recent History (1900 till today), Eastern Slavic Languages, 19th Century, Pre-WW I & WW I (1900 -1919)
Published by: AV ČR - Akademie věd České republiky - Slovanský ústav and Euroslavica
Keywords: Slavic languages; literature; authors; translators; editors; cultural figures; translations; Russian; Belarus; Ukrainian; 19th century; 20th century;
Summary/Abstract: Po dvou svazcich Slavik v česke řeči, jež ještě měly kompaktni zaběr na cely prostor slovanskych literatur a obsahly veškere překlady ze slovanskych jazyků do češtiny od prapočatků do roku 1860 {Slavica 71) a v mezidobi 1861-1890 {Slavica Z/2), musel autorsky kolektiv u svazku třetiho přistoupit na rozděleni bibliografickych kompendii na dvě časti: prvni z nich byla věnovana překladům ze zapadoslovanskeho a jihoslovanskeho arealu v letech 1891-1918 {Slavica II1/13), druha pak tvoři jeji komplementarni protějšek {Slavica III/2) a zachycuje česke překlady z běloruske, ruske a ukrajinske literatury v temže obdobi let 1891-1918. V naši předmluvě se po stručnem nastinu historie Slavik pokusime odpovědět na otazku, jak publikovany „syrovy“ bibliograficky material může vypovidat o dobovem čtenařskem vkusu, o překladatelskych preferencich a konečně i o českem „recepčnim horizontu“, zamyslime se tedy nad připravenosti českeho literarniho ustrojenstvi přijmout pravě ta dila běloruske, ruske či ukrajinske literatury, jejichž překlady vstoupily do literarniho dialogu, a naznačime hlavni přičiny a souvislosti, proč to byly pravě tyto konkretni slovesne utvary a s jakymi znamenitymi osobnostmi bylo jejich „přesazeni“ do česke půdy bytostně spjato.

  • Print-ISBN-13: 978-80-86420-45-5
  • Page Count: 647
  • Publication Year: 2012
  • Language: Czech