SLAVICA IN THE CZECH LANGUAGE I - Czech translations from Slavic languages until 1860 Cover Image

SLAVICA V ČESKÉ ŘEČI I - České překlady ze slovanských jazyků do roku 1860
SLAVICA IN THE CZECH LANGUAGE I - Czech translations from Slavic languages until 1860

Author(s): Sestavil Josef Bečka, Karolína Skwarska
Subject(s): Language studies, Language and Literature Studies, Bibliography, General Reference Works, Western Slavic Languages, Eastern Slavic Languages, South Slavic Languages, Translation Studies
Published by: AV ČR - Akademie věd České republiky - Slovanský ústav and Euroslavica
Keywords: Slavic languages; Czech; translations; Belorussian; Bulgarian; Old Slavonic; Church Slavonic; Lower Silesia; homologues; Polish; Russian; Slovenian; Serbo-Ukrainian; Ukrainian;
Summary/Abstract: Problematika mezislovanských vztahů a styků byla vždycky velmi závažná. Vždyť hrála významnou úlohu nejen v dějinách Slovanů a jejich bezprostředních sousedů, nýbrž i v dějinách světových, a její zkoumání je tudíž jedním z nejpřednějších úkolů slavistů. V nejnovější době pak tato otázka nabyla ještě větší důležitosti a aktuálnosti. Není náhodné, že Akademie věd SSSR r. 1942 ve chvíli velkých dějinných událostí stanovila jako základní úkoly své slovanské komise, aby zkoumala: a) roli Slovanstva ve světových dějinách a kultuře; b) roli ruského národa a jeho kultury v dějinách Slovanů; c) problém ethnogenese slovanských národů; d) kmenové a kulturní vztahy slovanských národů v jejich minulosti a přítomnosti na základě historických faktů, folklóru, jazyka, literatury, věcných památek atd.; e) dějiny boje slovanských národů za jejich svobodu a nezávislost; f) vznik a rozvoj státu a práva slovanských národů.

  • Print-ISBN-10: 80-85494-63-9
  • Page Count: 167
  • Publication Year: 2002
  • Language: Czech