A comprehensive list of timar mustahfiz (a soldier of a garrison, militia) ranks in the 1550’s Klis  Sanjak’s Fortresses Cover Image
  • Regular Price 10.00 €

OPŠIRNI POPIS TIMARA MUSTAHFIZA U TVRĐAVAMA KLIŠKOG SANDŽAKA IZ 1550. GODINE
A comprehensive list of timar mustahfiz (a soldier of a garrison, militia) ranks in the 1550’s Klis Sanjak’s Fortresses

Author(s): Fazileta Hafizović
Subject(s): History, Military history, 16th Century, The Ottoman Empire
Published by: Naučnoistraživački institut »Ibn Sina«
Keywords: Klis Sanjak’s Fortresses; Klis Sanjak; Cretan War; timar mustahfiz;
Summary/Abstract: Kliška tvrđava nalazi se u mjestu Klis, u okolici Splita. Klis su svojedobno naseljavali Iliri, a vremenom će Kliška tvrđava postati jednom od najznačajnijih utvrda hrvatskih krajeva. Ovladavanje Kliškom tvrđavom, zbog njezina iznimnog strateškog značaja, uvijek je predstavljalo izazov za različite osvajače. Izuzetak nisu bile ni snage Osmanske imperije koje su 1537. godine osvojile tvrđavu, a Klis učinile sjedištem Kliškog sandžaka. Grad Klis i Kliška tvrđava ostat će u rukama osmanskih Turaka do 1648. godine, kada u toku Kandijskog rata, grad zaposjedaju Mlečani. Kliški sandžak, jedna od upravnih jedinica Bosanskog ejaleta, osnovan 1537. godine, zauzimao je dosta značajnu površinu. Većim dijelom se nalazio na teritoriji zapadne Bosne, dostižući jednim svojim krakom gotovo centar Bosne. Dalje prema zapadu zauzimao je prostrane teritorije u Dalmaciji, izlazeći na više lokacija i na samu morsku obalu. Naziv je dobio po nepristupačnoj utvrdi Klis, koja se nalazi u zaleđu Splita, na izrazitom uzvišenju iznad bogatog Solinskog polja. Držanje ove tvrđave u svojoj vlasti pokazivalo je stratešku premoć strane u čijim je rukama i omogućavalo joj je kontrolu širokog područja puteva od srednjeg Jadrana ka unutrašnjosti Osmanskog carstva. Stoga je, kao simbol osmanske vojne nadmoćnosti, Klis bio proglašen zvaničnim sjedištem novoosnovanog sandžaka.Knjiga koja je pred vama prevod je i obrada zvaničnog osmanskog deftera – opširnog popisa mustahfiza Kliškog sandžaka iz 1550. godine na osnovu osmanskog izvornika pohranjenog u Arhivu Predsjedništva vlade u Istanbulu, a čija kopija se nalazi u zbirci Orijentalnog instituta u Sarajevu. Osim podataka o mustahfizima i njihovim timarima, defter sadrži i korisne informacije o stanovništvu koje je naseljavalo te timare, a koji su se nalazili u brojnim gradovima, selima i naseljima diljem Kliškog sandžaka. Zahvaljujući tome, on predstavlja i izvor značajnih podataka za proučavanje razvoja pojedinih naselja, kao i funkcioniranja izvršne i sudske vlasti na tim područjima. Nadajući se kako će objavljivanje ovog djela biti od koristi za ovdašnju akademsku zajednicu i omogućiti bolji uvid u neke historijske činjenice iz predmetnog perioda, iskazujemo svoju zahvalnost prije svega autorici, dr. Fazileti Hafizović, ali i Orijentalnom institutu – njezinoj matičnoj kući, kao i rukovodstvu instituta na čelu sa uvaženom dr. Behijom Zlatar koja se saglasila s objavljivanjem ovoga djela u izdanju Naučnoistraživačkog instituta „Ibn Sina“. Temeljni naum i cilj našega Instituta jest doprinositi kulturnom i znanstveno-intelektualnom boljitku društva i zemlje u kojoj djelujemo. Bit će nam drago ako nam ovaj čin bude „upisan“ u djela kojima služimo bh. kulturnoj i akademskoj javnosti pomažući znanstvenim istraživačima, ali i svim znatiželjnicima koji uvidom u kulturnu i političku prošlost i povijest ovih prostora nastoje bolje i sadržajnije razumijeti i obogatiti svoju sadašnjost.

  • Print-ISBN-13: 978-9958-845-13-0
  • Print-ISBN-10: 9958-845-13-0
  • Page Count: 624
  • Publication Year: 2014
  • Language: Bosnian