Ibn Sina - a famous Iranian philosopher and doctor Cover Image
  • Regular Price 5.00 €

IBN SINA ČUVENI IRANSKI FILOZOF I LIJEČNIK
Ibn Sina - a famous Iranian philosopher and doctor

Contributor(s): Kazem Mousawi Bodžnurdi (Editor), Nermin Hodžić (Translator)
Subject(s): Philosophy, Metaphysics, Logic, Islam studies, Philosophy of Middle Ages, Middle-East Philosophy
Published by: Naučnoistraživački institut »Ibn Sina«
Keywords: Ibn Sina (Avicenna); Islamic philosophy; music theory; linguistics; philosophy of language; epistemology;
Summary/Abstract: O Ibn Sinau i njegovom životu dostupno je mnogo više podataka nego o bilo kojem drugom muslimanskom filozofu. To prije svega zahvaljujući biografiji koju je napisao njegov odani učenik Abu ‘Ubejd Džozdžani (umro 1046.), a čiji prvi dio je ustvari autobiografski, tj. pisao ga je sam Ibn Sina. Ovaj spis kasnije će biti poznat kao „Sargozašt“ ili „Sira“ (obje riječi, prva u perzijskom, druga u arapskom označavaju životopis ili biografiju; nap. prev.). Najstariji danas dostupan tekst ove biografije je knjiga „Tatimah siwan al hikmah“, knjiga Zahiruddina Abu Ha¬sana ‘Ali ibn Zejda Bejhakija, koja obuhvata i neke novije podatke o Ibn Sinau. Pored ovog, imamo još dva izvješća o Ibn Sinaovom životu, jedno u knjizi „Ujun al Inba“ od Abu Usajbi’a, a drugo u Ibn Qaftijevoj historiji „Tarikh al hikmah“. Međutim, podaci koje nalazimo u ova dva izvora međusobno se razlikuju, iako se oba autora pozivaju na Džozdžanijevu predaju. Osim toga i Ibn Khalqan u svome „Vafijat al Aajan“ donosi određene informacije, koje je, čini se, preuzeo od Bejhekija, a koje ne nalazimo kod Abu Usajbi’a i Ibn Qaftija. Prije mnogo godina, Ahmed Fuad Ahvani pronašao je jedan tekst Ibn Sinaovog životopisa na marginama jednog rukopisnog primjerka Šahrazurijevog djela „Nuzhetu-l-Arvah“. Prema Ahvanijevom mišljenju ove margine ispisao je Ahmed Kaši 1353. godine. Ahvani je 1952. godine, povodom hiljadugodišnjice Ibn Sinaovog rođenja u Kairu objavio rad pod naslovom „Nukatun fi ahvali Šejh al Reis Ibn Sina“ (Crtice iz života Velikog učitelja Ibn Sinaa), u okviru zbornika „Zikr Ibn Sinaa“. William E. Gohlman je 1974. godine objavio kritičko izdanje ovog rukopisa, na temelju nekoliko njegovih inačica, uz engleski prevod, pod naslovom The life of Ibn Sina.

  • Print-ISBN-10: 9958-845-03-1
  • Page Count: 206
  • Publication Year: 2011
  • Language: Bosnian