Islamic awakening Cover Image
  • Regular Price 5.00 €

Islamsko buđenje
Islamic awakening

Author(s): Ali Akbar Velayati
Contributor(s): Muamer Kodrić (Translator)
Subject(s): Theology and Religion, Islam studies, Politics and religion
Published by: Naučnoistraživački institut »Ibn Sina«
Keywords: Politics; Islam;
Summary/Abstract: Za izučavanje ideja savremene arapske političke misli kori- štena su tri metode. Prva od njih jesu radovi koji se metodološki zasnivaju na proučavanju različitih struja i tokova političke misli, gdje, recimo, spadaju djelo Hamida Enayata Tokovi arapskog političkog mišljenja (Sayr-e andiše-ye sisayi-ye ‘Arab) te knjiga Medžida Haddurija Političke struje u arapskom svijetu (Gerayešha-ye siyasi dar džahan-e ‘Arab). Druga metoda jeste izučavanje socioloških i politoloških kategorija, za što je izrazit primjer upravo knjiga Hamida Enayata Politička misao u islamskom svijetu (Andiše-ye siyasi dar džahan-e eslam). Naposljetku, neki su skloniji izučavanju pojedinih političkih mislilaca, i što se te metode tiče, kao važna djela treba istaći djelo Alberta Houranija Arapsko mišljenje u liberalnom dobu1 i Lideri reforme u savremenom dobu Ahmeda Emina.

  • Print-ISBN-10: 9958-845-10-9
  • Page Count: 294
  • Publication Year: 2013
  • Language: Bosnian