The Future of the EU-AKP Partnership after 2020. Polish Perspective Cover Image

Przyszłość partnerstwa UE–AKP po 2020 roku. Perspektywa Polski
The Future of the EU-AKP Partnership after 2020. Polish Perspective

Author(s): Patryk Kugiel, Damian Wnukowski
Subject(s): Economic policy, International relations/trade, Developing nations, EU-Accession / EU-DEvelopment, Geopolitics
Published by: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Keywords: UE; AKP; international cooperation
Summary/Abstract: W roku 2020 kończy się obowiązywanie umowy z Kotonu o partnerstwie między UE a grupą Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP). W przeddzień rozpoczęcia negocjacji w ramach Unii Europejskiej na temat przyszłości relacji z 78 państwami AKP przedstawiamy raport PISM prezentujący główne założenia, cele i osiągnięcia obowiązującego porozumienia. Autorzy kreślą też możliwe scenariusze rozwoju partnerstwa po 2020 r. i opisują obecny stan debaty na ten temat w Europie, w tym wstępne stanowiska największych krajów Unii. Także w Polsce, która po raz pierwszy będzie miała wpływ na kształtowanie polityki UE w tym zakresie, potrzebna jest debata o roli krajów AKP w polityce zagranicznej.

  • Page Count: 84
  • Publication Year: 2016
  • Language: Polish