Slavica in Czech Language Vol. III. Part 2 - Translations from East-Slavonic languages in 1891-1918 Cover Image
  • Offer for Individuals Only 40.00 €

Slavica v České Řeči vol. III. Část 2. - Překlady z východoslovanských jazyků v letech 1891-1918
Slavica in Czech Language Vol. III. Part 2 - Translations from East-Slavonic languages in 1891-1918

Author(s): Jiří Bečka, Marcel Černý, Zdena Koutenská, Hanuš Nykl, Jitka Taušová, Siegfried Ulbrecht
Subject(s): Language and Literature Studies, Bibliography, General Reference Works, Studies of Literature
Published by: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied
Keywords: bibliography; slavic languages;translating;
Summary/Abstract: Vol III - Part 2. The entire work is split in Vol I, Vol II, Vol. III-1 and Vol. III-2

  • Print-ISBN-13: 978-80-86420-45-5
  • Page Count: 652
  • Publication Year: 2012
  • Language: Czech
Východoslovanské literatury v českém prostředí na sklonku 19. a počátkem 20. století

Východoslovanské literatury v českém prostředí na sklonku 19. a počátkem 20. století
(East Slavonic Literature in the Czech Environment at the End of the 19th and the Beginning of the 20th Century)

  • Price: 4.00 €
VÝCHODOSLOVANSKÉ LITERATUR

VÝCHODOSLOVANSKÉ LITERATUR
(East Slavonic Literature)

  • Price: 35.00 €
REJSTŘÍKY AUTORŮ

REJSTŘÍKY AUTORŮ
(REGISTER of AUTHORS)

  • Price: 5.00 €
Rejstřík překladatelů, editorů, osobností kultury

Rejstřík překladatelů, editorů, osobností kultury
(Directory of translators, editors, cultural figures)

  • Price: 4.00 €
Seznam excerpovaných časopisů a almanachů 1891-1918

Seznam excerpovaných časopisů a almanachů 1891-1918
(List of excerpted journals and almanacs 1891-1918)

  • Price: 3.00 €