Slavica in Czech Language. Vol. III. Part 1 - Translations from Western and South Slavic languages in 1891-1918 Cover Image
 • Offer for Individuals Only 40.00 €

Slavica v České Řeči Vol III. Část 1. - Překlady ze západo- a jihoslovanských jazyků v letech 1891-1918
Slavica in Czech Language. Vol. III. Part 1 - Translations from Western and South Slavic languages in 1891-1918

Contributor(s): Jiří Bečka (Editor), Siegfried Ulbrecht (Editor), Zdena Koutenská (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Bibliography, General Reference Works, Studies of Literature
Published by: Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied
Keywords: bibliography; slavic languages;translating;
Summary/Abstract: Vol III - Part 1. The entire work is split in Vol I, Vol II, Vol. III-1 and Vol. III-2

 • Print-ISBN-13: 978-80-83494-79-2
 • Page Count: 554
 • Publication Year: 2008
 • Language: Czech
Úvod

Úvod
(Preface)

 • Price: 3.00 €
BULHARSKÁ LITERATURA

BULHARSKÁ LITERATURA
(BULGARIAN LITERATURE)

 • Price: 4.00 €
LUŽICKOSRBSKÁ LITERATURA

LUŽICKOSRBSKÁ LITERATURA
(SORBIAN LITERATURE)

 • Price: 3.00 €
POLSKÁ LITERATURA

POLSKÁ LITERATURA
(POLISH LITERATURE)

 • Price: 20.00 €
SLOVINSKÁ LITERATURA

SLOVINSKÁ LITERATURA
(SLOVENIAN LITERATURE)

 • Price: 5.00 €
SRBSKÁ A CHORVATSKÁ LITERATURA

SRBSKÁ A CHORVATSKÁ LITERATURA
(SERBIAN and CROATIAN LITERATURE)

 • Price: 5.00 €
REJSTŘÍKY AUTORŮ

REJSTŘÍKY AUTORŮ
(REGISTER of AUTHORS)

 • Price: 3.00 €
Rejstřík překladatelů, editorů, osobností kultury

Rejstřík překladatelů, editorů, osobností kultury
(Directory of translators, editors, cultural figures)

 • Price: 3.00 €
Seznam excerpovaných časopisů a almanachů 1891-1918

Seznam excerpovaných časopisů a almanachů 1891-1918
(List of excerpted journals and almanacs 1891-1918)

 • Price: 3.00 €