We Used to Live in Socialism II. Helena: A Biographic Approach to the Ethnology of Daily Life Cover Image

Žili sme v socializme II. Helena: Biografický prístup v etnológii každodennosti
We Used to Live in Socialism II. Helena: A Biographic Approach to the Ethnology of Daily Life

Author(s): Zuzana Profantová
Subject(s): Cultural history, Ethnohistory, Oral history, Political history, Gender history, Government/Political systems, Cultural Anthropology / Ethnology, Culture and social structure , History of Education, WW II and following years (1940 - 1949), Post-War period (1950 - 1989), Socio-Economic Research, Politics of History/Memory, Politics and Identity
Published by: Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
Keywords: ethnological research of everyday life; Autobiographical memory; Socialist everyday life; Living conditions; Rise of Socialism; Two political systems; History of education; Education in socialist system;
Summary/Abstract: Problematike naratívnej každodennosti socializmu sme sa začali venovať v grantovom tíme pri príležitosti 15. výročia Nežnej revolúcie. V roku 2004 zorganizoval Ústav etnológie SAV v spolupráci s Ústavom pamäti národa medzinárodnú interdisciplinárnu konferenciu Malé dejiny veľkých udalostí v Česko(a) Slovensku po roku 1948, 1968, 1989, kde sme sa zamerali na aktuálne a mnohé dovtedy tabuizované témy vedeckého výskumu spoločnosti v období totality (dávam prednosť slovu socializmus). Výstupom konferencie bola publikácia s rovnakým názvom Malé dejiny veľkých udalostí v Česko(a) Slovensku po roku 1948, 1968, 1989. L, 11. (Profantová, ed. 2004), a tiež anglicky dopracovaná verzia Small History of Great Events in Czechoslovakia after 1948, 1968 and 1989 (Profantová, ed. 2006). V publikácii sme prevažne metódou oral history a ďalšími kvalitatívnymi metódami poukázali na mnohé problémy minulosti, ale aj transformujúcej sa spoločnosti.

  • E-ISBN-13: 978-80-88997-58-0
  • Page Count: 263
  • Publication Year: 2015
  • Language: Slovak