HUMAN-ORGANIZATION ADAPTATION AND ORGANIZATIONAL IDENTITY Cover Image
  • Offer for Individuals Only 5.00 €

DOPASOWANIE CZŁOWIEK-ORGANIZACJA I TOŻSAMOŚĆ ORGANIZACYJNA
HUMAN-ORGANIZATION ADAPTATION AND ORGANIZATIONAL IDENTITY

Author(s): Joanna Czarnota-Bojarska
Subject(s): Social Sciences, Psychology, Sociology, Social psychology and group interaction, Behaviorism, Social Theory, Sociology of Culture
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Keywords: human-organsation; organisational identity
Summary/Abstract: Dopasowanie człowieka i środowiska, w którym on działa, a ściślej pracownika i zatrudniającej go organizacji ma podstawowe znaczenie dla powstania poczucia związku z firmą, czyli tożsamości organizacyjnej. Autorka książki omawia różne spojrzenia na proces budowania dopasowania człowiek–organizacja: dopasowanie do zawodu, dopasowanie do stanowiska pracy i, najbardziej szczegółowo, dopasowanie do konkretnej firmy i pracodawcy. Przedstawia wyniki badań wskazujące, jak wiele istotnych dla pracownika, jego współpracowników i całej organizacji postaw i zachowań wiąże się z dopasowaniem: zadowolenie z pracy, zaangażowanie organizacyjne, pomaganie współpracownikom i lojalność. Jednak najważniejszą konsekwencją dopasowania jest tożsamość organizacyjna, której powstanie zmienia sposób, w jaki pracownik spostrzega relację między sobą a organizacją.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7383-417-0
  • Page Count: 104
  • Publication Year: 2010
  • Language: Polish