EXPERIMENTAL STUDIES IN PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY Cover Image
  • Offer for Individuals Only 10.00 €

BADANIA EKSPERYMENTALNE W PSYCHOLOGII I PEDAGOGICE
EXPERIMENTAL STUDIES IN PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY

Author(s): Jerzy Marian Brzeziński
Subject(s): Social Sciences, Education, Psychology, Educational Psychology, Experimental Pschology, Sociology of Education
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Keywords: experimental studies; psychology; pedagogy
Summary/Abstract: Psychologia i pedagogika są naukami empirycznymi, a to oznacza, że jedyną drogą wprowadzenia do nich nowych twierdzeń i teorii jest konfrontacja z danymi empirycznymi. Powtarzalność badań stanowi istotną cechę poznania naukowego. Metoda eksperymentu jest taką metodą, która pozwala na powtarzalność badania, czyniąc je intersubiektywnie komunikowalnym oraz intersubiektywnie kontrolowalnym i dostarcza wiedzy o najwyższym stopniu pewności. Podręcznik wprowadza Czytelnika – studenta psychologii, pedagogiki i dyscyplin pokrewnych (np. socjologii) – w podstawy eksperymentu zarówno laboratoryjnego, jak i terenowego, opartego na porównaniach dwugrupowych i na porównaniach wielogrupowych (odwołującego się do statystycznego modelu analizy wariancji). Obejmuje on pewne „minimum” metodologiczne, którego opanowanie przez Czytelnika umożliwia poprawne zaplanowanie i przeprowadzenie badań eksperymentalnych. Autor włożył wiele wysiłku, aby te skomplikowane zagadnienia wyłożyć w sposób systematyczny i przystępny dla osób z podstawowym przygotowaniem statystycznym.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7383-296-1
  • Page Count: 280
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish