THE POLISH MODEL OF A THINK TANK-TYPE ORGANIZATION Cover Image
  • Regular Price 8.00 €

POLSKI MODEL ORGANIZACJI TYPU THINK TANK
THE POLISH MODEL OF A THINK TANK-TYPE ORGANIZATION

Author(s): Piotr Zbieranek
Subject(s): Methodology and research technology, Sociology of Politics
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Keywords: think-tank; civil society; Poland
Summary/Abstract: W Polsce sektor think tanków nie jest silny, ma jednak pewne cechy, które pobudzają jego żywotność. Dzieje się tak między innymi dzięki niezależności tych organizacji od partii politycznych czy wielkiego biznesu i wynikającej stąd ich wiarygodności w oczach społeczeństwa. Dziennikarze traktują model think tanku wręcz jak kamień filozoficzny posiadający magiczną moc odmiany polskiej debaty publicznej. Aby uzyskać dostateczne zasoby finansowe, think tanki działają w różnych dziedzinach i wciąż poszerzają zakres oferowanych „usług”, wychodząc poza tradycyjną aktywność analityczno-badawczą. Temat podjęty w tej publikacji zwraca uwagę oryginalnością i aktualnością. Piotr Zbieranek zestawia teoretyczne podejście do modelu organizacyjnego think tanku z praktycznym wymiarem tego zjawiska. Tworzy konstrukcję interdyscyplinarną, łączącą elementy socjologiczne z teoriami organizacji, elementy politologiczne z koncepcjami nauk zarządzania i elementy instytucjonalne z public policy. Autor traktuje te wzajemne zapożyczenia jako wartościowy wkład w wypracowanie metody opisu zjawiska do tej pory niezbadanego. Książka może przyczynić się do upowszechnienia i wykorzystania w innych analizach socjologicznych i politologicznych tematyki modelu organizacyjnego think tanków.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7383-525-2
  • Page Count: 269
  • Publication Year: 2011
  • Language: Polish