INTERNATIONAL SECURITY Cover Image
  • Offer for Individuals Only 14.00 €

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE
INTERNATIONAL SECURITY

Author(s): Roman Kuźniar, Agnieszka Bieńczyk-Missala, Bolesław Balcerowicz, Patrycja Grzebyk, Marek Madej, Kamila Pronińska, Marek Tabor, Mirosław Sułek, Anna Wojciuk
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Governance, Public Administration, Public Law, Security and defense, Military policy, Geopolitics, Peace and Conflict Studies
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Keywords: international security; international relations; security; global security
Summary/Abstract: Państwa zachodnie zaczynają wykazywać nadzwyczajną, nieraz graniczącą z  nadwrażliwością, troskę o sprawy bezpieczeństwa.  Mamy do czynienia z przyspieszoną ewolucją i rozbudową instytucji, a także instrumentów zapewniania bezpieczeństwa międzynarodowego. Państwa szybko zmieniają swe doktryny,  stale tworząc  nowe  rodzaje sił zbrojnych i służb specjalnych, których zadaniem jest reagowanie na zmieniające się i coraz bardziej złożone zagrożenia ich bezpieczeństwa. Po zimnej wojnie ze szczególną siłą zaznacza się w tej sferze  – nie zawsze pozytywna – rola biznesu, mediów i  think tanków.  Pojawia się też nowe, niepokojące zjawisko prywatyzacji bezpieczeństwa. To wszystko znajduje odzwierciedlenie w bogatej literaturze, niezliczonych monografiach, raportach, policy papers, często wartościowych, niekiedy jednak bałamutnych. W prezentowanej publikacji studenci  politologii i stosunków międzynarodowych oraz eksperci i komentatorzy otrzymują po raz pierwszy w naszym kraju, syntetyczny podręcznik akademicki do studiowania  bezpieczeństwa międzynarodowego, spełniający rygory gatunku. Książka została przygotowana przez pracowników Zakładu Studiów Strategicznych Instytutu Stosunków Międzynarodowych WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego. Zespół składa się z autorów mających za sobą bogatą praktykę w siłach zbrojnych, organach administracji państwowej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz świetnych, a przy tym młodych badaczy akademickich.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7383-547-4
  • Page Count: 478
  • Publication Year: 2012
  • Language: Polish
Ewolucja problemu bezpieczeństwa – rys historyczny

Ewolucja problemu bezpieczeństwa – rys historyczny
(The evolution of the security problem - a historical outline)

Tradycyjne zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego

Tradycyjne zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego
(Traditional threats to international security)

Procesy międzynarodowe. Tendencje, megatrendy

Procesy międzynarodowe. Tendencje, megatrendy
(International processes. Trends, megatrends)

Zagrożenia asymetryczne – „nowy” problem bezpieczeństwa międzynarodowego

Zagrożenia asymetryczne – „nowy” problem bezpieczeństwa międzynarodowego
(Asymmetric threats - the "new" problem of international security)

Współczesne konflikty zbrojne

Współczesne konflikty zbrojne
(Contemporary armed conflicts)

Ramy prawne użycia siły

Ramy prawne użycia siły
(The legal framework for the use of force)

Porozumienia w sprawie kontroli zbrojeń i rozbrojenia

Porozumienia w sprawie kontroli zbrojeń i rozbrojenia
(Agreements on arms control and disarmament)

Sojusze polityczno-wojskowe – NATO

Sojusze polityczno-wojskowe – NATO
(Political and military alliances - NATO)

Unia Europejska jako wspólnota bezpieczeństwa

Unia Europejska jako wspólnota bezpieczeństwa
(The European Union as a security community)

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
(Organization for Security and Cooperation in Europe)

Międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa - Ameryki, Afryki, Azji i regionu WNP

Międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa - Ameryki, Afryki, Azji i regionu WNP
(International security institutions - America, Africa, Asia and the CIS region)

Międzynarodowe prawo humanitarne

Międzynarodowe prawo humanitarne
(International humanitarian law)

Międzynarodowa walka z terroryzmem

Międzynarodowa walka z terroryzmem
(International fight against terrorism)

Zwalczanie proliferacji BMR jako współczesny problem bezpieczeństwa międzynarodowego

Zwalczanie proliferacji BMR jako współczesny problem bezpieczeństwa międzynarodowego
(Combating WMD proliferation as a contemporary problem of international security)

Opanowywanie kryzysów i rozwiązywanie konfliktów - przykłady

Opanowywanie kryzysów i rozwiązywanie konfliktów - przykłady
(Mastering crises and resolving conflicts - examples)

Nowe problemy bezpieczeństwa międzynarodowego: bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne

Nowe problemy bezpieczeństwa międzynarodowego: bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne
(New international security problems: energy and ecological safety)

Prywatyzacja przemocy – fenomen prywatnych przedsiębiorstw wojskowych i jego implikacje dla bezpieczeństwa międzynarodowego

Prywatyzacja przemocy – fenomen prywatnych przedsiębiorstw wojskowych i jego implikacje dla bezpieczeństwa międzynarodowego
(Privatization of violence - a phenomenon of private military enterprises and its implications for international security)

Przemysł zbrojeniowy i handel bronią

Przemysł zbrojeniowy i handel bronią
(Arms industry and arms trade)

Narodowe polityki i strategie bezpieczeństwa

Narodowe polityki i strategie bezpieczeństwa
(National security policies and strategies)

Bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych

Bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych
(Security in theories of international relations)