INTERNATIONAL SECURITY Cover Image
 • Offer for Individuals Only 14.00 €

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE
INTERNATIONAL SECURITY

Author(s): Roman Kuźniar, Agnieszka Bieńczyk-Missala, Bolesław Balcerowicz, Patrycja Grzebyk, Marek Madej, Kamila Pronińska, Marek Tabor, Mirosław Sułek, Anna Wojciuk
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Governance, Public Administration, Public Law, Security and defense, Military policy, Geopolitics, Peace and Conflict Studies
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Keywords: international security; international relations; security; global security
Summary/Abstract: Państwa zachodnie zaczynają wykazywać nadzwyczajną, nieraz graniczącą z  nadwrażliwością, troskę o sprawy bezpieczeństwa.  Mamy do czynienia z przyspieszoną ewolucją i rozbudową instytucji, a także instrumentów zapewniania bezpieczeństwa międzynarodowego. Państwa szybko zmieniają swe doktryny,  stale tworząc  nowe  rodzaje sił zbrojnych i służb specjalnych, których zadaniem jest reagowanie na zmieniające się i coraz bardziej złożone zagrożenia ich bezpieczeństwa. Po zimnej wojnie ze szczególną siłą zaznacza się w tej sferze  – nie zawsze pozytywna – rola biznesu, mediów i  think tanków.  Pojawia się też nowe, niepokojące zjawisko prywatyzacji bezpieczeństwa. To wszystko znajduje odzwierciedlenie w bogatej literaturze, niezliczonych monografiach, raportach, policy papers, często wartościowych, niekiedy jednak bałamutnych. W prezentowanej publikacji studenci  politologii i stosunków międzynarodowych oraz eksperci i komentatorzy otrzymują po raz pierwszy w naszym kraju, syntetyczny podręcznik akademicki do studiowania  bezpieczeństwa międzynarodowego, spełniający rygory gatunku. Książka została przygotowana przez pracowników Zakładu Studiów Strategicznych Instytutu Stosunków Międzynarodowych WDiNP Uniwersytetu Warszawskiego. Zespół składa się z autorów mających za sobą bogatą praktykę w siłach zbrojnych, organach administracji państwowej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz świetnych, a przy tym młodych badaczy akademickich.

 • Print-ISBN-13: 978-83-7383-547-4
 • Page Count: 478
 • Publication Year: 2012
 • Language: Polish
Ewolucja problemu bezpieczeństwa – rys historyczny

Ewolucja problemu bezpieczeństwa – rys historyczny
(The evolution of the security problem - a historical outline)

 • Price: 4.50 €
Tradycyjne zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego

Tradycyjne zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego
(Traditional threats to international security)

 • Price: 4.50 €
Procesy międzynarodowe. Tendencje, megatrendy

Procesy międzynarodowe. Tendencje, megatrendy
(International processes. Trends, megatrends)

 • Price: 4.50 €
Zagrożenia asymetryczne – „nowy” problem bezpieczeństwa międzynarodowego

Zagrożenia asymetryczne – „nowy” problem bezpieczeństwa międzynarodowego
(Asymmetric threats - the "new" problem of international security)

 • Price: 4.50 €
Współczesne konflikty zbrojne

Współczesne konflikty zbrojne
(Contemporary armed conflicts)

 • Price: 4.50 €
Ramy prawne użycia siły

Ramy prawne użycia siły
(The legal framework for the use of force)

 • Price: 4.50 €
Porozumienia w sprawie kontroli zbrojeń i rozbrojenia

Porozumienia w sprawie kontroli zbrojeń i rozbrojenia
(Agreements on arms control and disarmament)

 • Price: 4.50 €
Sojusze polityczno-wojskowe – NATO

Sojusze polityczno-wojskowe – NATO
(Political and military alliances - NATO)

 • Price: 4.50 €
Unia Europejska jako wspólnota bezpieczeństwa

Unia Europejska jako wspólnota bezpieczeństwa
(The European Union as a security community)

 • Price: 4.50 €
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
(Organization for Security and Cooperation in Europe)

 • Price: 4.50 €
Międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa - Ameryki, Afryki, Azji i regionu WNP

Międzynarodowe instytucje bezpieczeństwa - Ameryki, Afryki, Azji i regionu WNP
(International security institutions - America, Africa, Asia and the CIS region)

 • Price: 4.50 €
Międzynarodowe prawo humanitarne

Międzynarodowe prawo humanitarne
(International humanitarian law)

 • Price: 4.50 €
Międzynarodowa walka z terroryzmem

Międzynarodowa walka z terroryzmem
(International fight against terrorism)

 • Price: 4.50 €
Zwalczanie proliferacji BMR jako współczesny problem bezpieczeństwa międzynarodowego

Zwalczanie proliferacji BMR jako współczesny problem bezpieczeństwa międzynarodowego
(Combating WMD proliferation as a contemporary problem of international security)

 • Price: 4.50 €
Opanowywanie kryzysów i rozwiązywanie konfliktów - przykłady

Opanowywanie kryzysów i rozwiązywanie konfliktów - przykłady
(Mastering crises and resolving conflicts - examples)

 • Price: 4.50 €
Nowe problemy bezpieczeństwa międzynarodowego: bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne

Nowe problemy bezpieczeństwa międzynarodowego: bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne
(New international security problems: energy and ecological safety)

 • Price: 4.50 €
Prywatyzacja przemocy – fenomen prywatnych przedsiębiorstw wojskowych i jego implikacje dla bezpieczeństwa międzynarodowego

Prywatyzacja przemocy – fenomen prywatnych przedsiębiorstw wojskowych i jego implikacje dla bezpieczeństwa międzynarodowego
(Privatization of violence - a phenomenon of private military enterprises and its implications for international security)

 • Price: 4.50 €
Przemysł zbrojeniowy i handel bronią

Przemysł zbrojeniowy i handel bronią
(Arms industry and arms trade)

 • Price: 4.50 €
Narodowe polityki i strategie bezpieczeństwa

Narodowe polityki i strategie bezpieczeństwa
(National security policies and strategies)

 • Price: 4.50 €
Bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych

Bezpieczeństwo w teoriach stosunków międzynarodowych
(Security in theories of international relations)

 • Price: 4.50 €
Toggle Accessibility Mode