CAREER PATHS Cover Image
  • Offer for Individuals Only 6.00 €

DROGI KARIERY
CAREER PATHS

HOW TO ASSIST CHILDREN AND TEENAGERS IN THEIR CAREER DEVELOPMENT

Author(s): Teresa Chirkowska-Smolak, Aleksander Hauziński, Marcin Łaciak
Subject(s): Social Sciences, Psychology, Individual Psychology, Social psychology and group interaction
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Keywords: carrer; youth
Summary/Abstract: Książka wpisuje się znacząco w nurt dyskusji nad teoretycznymi, empirycznymi i praktycznymi problemami rozwoju zawodowego dzieci i młodzieży. Oprócz rzetelnego warsztatu i realistycznego podejścia widać w niej wyraźnie piętno osobistych przemyśleń autorów oraz poszukiwań nowego spojrzenia na pozornie dość dobrze znane kwestie. Dzięki temu publikacja przedstawia oryginalne ujęcie poruszanych tematów, a jednocześnie pokazuje w przystępny sposób zagadnienia, które w większości są intuicyjnie znane, wyczuwane lub bliskie.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7383-567-2
  • Page Count: 146
  • Publication Year: 2011
  • Language: Polish