BODY AND IDENTITY ON THE INTERNET. THEORIES, DISCOURSE, EVERYDAY LIFE Cover Image
  • Offer for Individuals Only 8.00 €

CIAŁO I TOŻSAMOŚĆ W INTERNECIE. TEORIE – DYSKURS – CODZIENNOŚĆ
BODY AND IDENTITY ON THE INTERNET. THEORIES, DISCOURSE, EVERYDAY LIFE

Author(s): Seweryn Rudnicki
Subject(s): Social Sciences, Sociology, Social Theory, Sociology of Culture
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Keywords: body on the internet; identity on the internet
Summary/Abstract: Internet zmienia sposób, w jaki myślimy o sobie i swoich ciałach. To główna teza tej książki. Seweryn Rudnicki pokazuje trudności teorii socjologicznych ze stworzeniem modelu relacji ciała i jaźni. Analizując sposób, w jaki pisano o internecie od początków jego popularności, ujawnia jak bardzo nasze myślenie o tej technologii bywa przeniknięte problematyką ciała i tożsamości. Autor prezentuje też wypowiedzi internautów analizowane za pomocą stworzonego przez siebie modelu teoretycznego. Badanie to pokazuje, jakim redefinicjom ulegają pojęcia ciała i tożsamości podczas codziennych praktyk używania internetu.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7383-682-2
  • Page Count: 268
  • Publication Year: 2013
  • Language: Polish