Applied linguistics Cover Image

Aplikovaná lingvistika
Applied linguistics

Author(s): Karel Šebesta, Eva Lehečková, Piotr Pierścieniak, Kateřina Šormová
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum
Keywords: linguistics;
Summary/Abstract: První česká učebnice zaměřená na oblast aplikované lingvistiky, z jejíhož širokého záběru si vybírá několik klíčových témat: osvojování prvního a druhého jazyka, učení se cizímu jazyku, problematiku chybové analýzy, forenzní lingvistiku a analýzu diskurzu. Publikace čtenáře uvádí do dynamicky se rozvíjející problematiky výstavby akvizičních korpusů a představuje akviziční korpusy, které jsou dostupné pro češtinu. Učebnice je určena pregraduálním studentům lingvistických, filologických a učitelských studijních oborů se zájmem zejména o osvojování jazyka a učení se jazyku a o analýzu diskurzu.

  • E-ISBN-13: 978-80-246-3277-3
  • Page Count: 95
  • Publication Year: 2016
  • Language: Czech