Pragmatics Cover Image

Pragmatika
Pragmatics

Author(s): Lucie Saicová Římalová
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum
Keywords: pragmatics;czech
Summary/Abstract: Vymezení pojmu pragmatika, lingvistická pragmatika či pragmalingvistika je ve svých základech poněkud rozporné: existuje množství rozmanitých definic. Nicméně jevy, které bývají pod tyto termíny zahrnovány, patří k zásadním otázkám, tématům a problémům spojeným s komunikací a s užíváním jazyka a zájem o jejich zkoumání v lingvistice stále narůstá.Jako uživatelé jazyka máme s jevy zkoumanými v rámci pragmatiky každodenní zkušenost, jejich dobré zvládnutí nám usnadňuje komunikaci, naopak potíže v dané oblasti mohou snadno vést k nedorozumění či konfliktům. Ovládnutí pragmatiky bývá jednou z nejobtížnějších oblastí při učení se cizímu jazyku a též bývá náročné tuto problematiku někoho prakticky učit. Pochopení pragmatických témat tak může být přínosné nejen z hlediska teoretického, ale může mít i výrazně pozitivní praktické důsledky.

  • E-ISBN-13: 978-80-246-2845-5
  • Page Count: 62
  • Publication Year: 2015
  • Language: Czech