Working with empirical data. Working with empirical data. Student handbook Cover Image

Práce s empirickými daty. Příručka pro studenty
Working with empirical data. Working with empirical data. Student handbook

Author(s): Jan Chromý
Subject(s): Social Sciences
Published by: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum
Keywords: empirical;data;
Summary/Abstract: Tento text slouží primárně jako základní studijní materiál k předmětu Práce s empirickými daty, vyučovanému v rámci odborného modulu bakalářského studia oboru Český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Příručka pokrývá základní oblasti (především kvantitativně orientovaného) empirického bádání zaměřeného na jazyk a jeho užívání a mohou ji tak využít i další zájemci o tento výzkumný směr.Základem textu je výklad o jednotlivých pojmech a přístupech empirického výzkumu. Rozsah příručky je relativně omezený a některé otázky tak budou zpracovány pouze obecně. V takových případech však budou čtenáři odkázáni na další, doplňkovou literaturu, z níž se o tématu budou moci dozvědět více.

  • E-ISBN-13: 978-80-246-2801-1
  • Page Count: 76
  • Publication Year: 2014
  • Language: Czech