Introduction into linguistics and linguistic Czech studies Cover Image

Úvod do lingvistiky a lingvistické bohemistiky
Introduction into linguistics and linguistic Czech studies

Author(s): Petr Mareš
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum
Keywords: linguistics;introduction;czech;
Summary/Abstract: Příručka Úvod do lingvistiky a lingvistické bohemistiky je primárně určen pro studenty prvního ročníku bakalářského studia oboru český jazyk a literatura a představuje doprovodný materiál ke stejnojmenné přednášce. Jejím cílem je zprostředkovat znalost alespoň některých důležitých lingvistických pojmů-termínů, se kterými se studenti budou setkávat i v průběhu dalšího studia bohemistiky, a podat přehled vybraných koncepcí jazyka a principů jeho zkoumání. V centru výkladu stojí především obecné otázky lingvistiky. Zřetel k bohemistice se projevuje hlavně v tom, že tyto otázky jsou – tam, kde je to možné – dokládány a rozvíjeny na českém jazykovém materiálu a na výsledcích, k nimž dospěla česká lingvistika.

  • E-ISBN-13: 978-80-246-2640-6
  • Page Count: 66
  • Publication Year: 2014
  • Language: Czech