The Weakness of Apparency Cover Image

Nemoć očiglednog
The Weakness of Apparency

First and Second Part

Author(s): Mirjana Miočinović
Subject(s): Politics / Political Sciences, Cultural Essay, Political Essay, Societal Essay
Published by: Centar za kulturnu dekontaminaciju
Summary/Abstract: Tekstovi obuhvaćeni ovom knjigom, bilo da je reč o intervjuima ili drugim oblicima izražavanja ličnih stavova, koji su mi stajali na raspolaganju, bili su u doslovnom smislu iznuđeni. Iznudile su ih prilike u kojima smo živeli i ljudska potreba da se na njih reaguje. Ako je u njima bilo nekog dubljeg, svesnog razloga onda je on izvirao iz želje da se još neko podstakne da svoje neslaganje sa politikom koja se već četvrt veka vodi u naše imeizrazi kako zna i ume i gde god mu se za to ukaže prilika. A prilike najčešće sami stvaramo.

  • Print-ISBN-13: 978-86-88001-05-2
  • Page Count: 236
  • Publication Year: 2014
  • Language: Serbian