SERGIUS BUŁGAKOW'S PHILOSOPHY OF PANCOHESION Cover Image
  • Offer for Individuals Only 8.00 €

SERGIUSZA BUŁGAKOWA FILOZOFIA WSZECHJEDNOŚCI
SERGIUS BUŁGAKOW'S PHILOSOPHY OF PANCOHESION

Author(s): Lilianna Kiejzik
Subject(s): Philosophy, History of Philosophy, Special Branches of Philosophy
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Keywords: Sergius Bułgakow
Summary/Abstract: Lilianna Kiejzik pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Autorka kilkudziesięciu publikacji (w tym przekładów) nt. specyfiki filozofii rosyjskiej, myśli filozoficznej i społecznej Włodzimierza Sołowjowa (monografia pt. Włodzimierz Sołowjow, Zielona Góra 1997), Sergiusza Bułgakowa, Aleksego Łosiewa i innych. Redagowała lub współredagowała także m.in. dwutomową antologię tekstów filozofów rosyjskich (Niemarksistowska filozofia rosyjska. Antologia tekstów filozoficznych XIX i pierwszej połowy XX wieku, część pierwsza, Łódź 2001; część druga 2002) oraz przewodnik po polskiej literaturze nt. filozofii rosyjskiej (Polskie badania filozofii rosyjskiej, część pierwsza, Warszawa 2009).

  • Print-ISBN-13: 978-83-7383-484-2
  • Page Count: 282
  • Publication Year: 2011
  • Language: Polish