THE FEDERAL RESERVE SYSTEM Cover Image
  • Offer for Individuals Only 8.00 €

SYSTEM REZERWY FEDERALNEJ
THE FEDERAL RESERVE SYSTEM

Author(s): Wojciech Kwiatkowski
Subject(s): Social Sciences, Economy, National Economy, Supranational / Global Economy, Sociology, Social Theory, Crowd Psychology: Mass phenomena and political interactions, Demography and human biology, Economic development, Public Finances, Sociology of Politics, Socio-Economic Research
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Keywords: federal reserve system; USA; financial markets
Summary/Abstract: Jest to pierwsza w literaturze polskiej książka, w której omówiono w sposób systematyczny kluczowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem banku centralnego Stanów Zjednoczonych tj. Systemu Rezerwy Federalnej. Autor przedstawia historię tworzenia banku, jego strukturę organizacyjną, cele i zadania oraz sposoby ich realizacji, a także mechanizmy podejmowania decyzji przez jego organy i zakres ich autonomii w strukturze władzy USA. Książka przynosi wiedzę pozwalającą odrzucić istniejące w sferze publicznej i często bezkrytycznie przyjmowane (także w Polsce) teorie spiskowe dotyczące powstania i funkcjonowania Systemu Rezerwy Federalnej. Ich żywotność wynika zarówno z nieznajomości tego z jakimi kwestiami bank centralny USA musi zmagać się na co dzień w realiach amerykańskich, ale też z niezwykle złożonego systemu polityczno-prawnego Stanów Zjednoczonych.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7383-703-4
  • Page Count: 212
  • Publication Year: 2014
  • Language: Polish