EUROPEANIZATION OF POLISH POLITICAL PARTIES Cover Image
  • Regular Price 8.00 €

EUROPEIZACJA POLSKICH PARTII POLITYCZNYCH
EUROPEANIZATION OF POLISH POLITICAL PARTIES

Author(s): Anna Pacześniak
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Governance, Public Administration, Sociology, Government/Political systems
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Keywords: political parties; europeanisation of political parties; Polish political scene
Summary/Abstract: Książka jest efektem badań czterech partii politycznych: Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Autorka poszukuje odpowiedzi na pytanie czy obserwowane w polskich partiach zmiany, będące konsekwencją integracji europejskiej, są głębokie, sięgają korzeni, wartości i zasad, wpływają na ich model organizacyjny, czy też mają raczej charakter kosmetyczny. Przedmiotem refleksji są zmienne, od których zależy intensywność europeizacji ugrupowań politycznych.Czy stosunek partii do Unii Europejskiej, program polityczny, rodowód partii, liczebność reprezentacji w Parlamencie Europejskim, oczekiwania elektoratu mają wpływ na europeizację? Dzięki analizie wewnętrznych dokumentów partyjnych i programów politycznych oraz badaniom ankietowym i indywidualnym wywiadom pogłębionym z parlamentarzystami i kierownictwem partii – odpowiedzi udzielone w prezentowanej monografii mają solidny fundament empiryczny.Publikacja skierowana jest do politologów, socjologów, europeistów, ale powinna zainteresować także obserwatorów i praktyków życia politycznego, dotyka bowiem tematu wzbudzającego dyskusję, a często i emocje.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7383-684-6
  • Page Count: 256
  • Publication Year: 2014
  • Language: Polish