THE JEWISH IDENTITY AND ISRAEL’S MIGRATION POLICY Cover Image
  • Offer for Individuals Only 7.00 €

TOŻSAMOŚĆ ŻYDOWSKA A POLITYKA MIGRACYJNA IZRAELA
THE JEWISH IDENTITY AND ISRAEL’S MIGRATION POLICY

Author(s): Anna Dudzińska
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Political Theory, Political Sciences, Sociology of Culture, Sociology of Politics
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Keywords: Jews; Jewish identity; national identity
Summary/Abstract: Kim jest Żyd? Czy słowo to wiąże się z religią judaistyczną czy Żydem może być również ateista? Czym jest ortodoksja żydowska, judaizm humanistyczny, kim są Żydzi mesjanistyczni? Tak wiele pytań, a tylko jeden naród. Z pozoru jeden… Żydzi to mozaika narodowości i tożsamości. W książce Tożsamość żydowska a polityka imigracyjna Izraela Autorka zwraca uwagę na wielość definicji żydostwa, różne jego koncepcje, rozróżnienia. Podkreśla, że nie można współcześnie jednoznacznie określić kto jest Żydem, a kto nim nie jest. Kwestia ta ma bezpośrednie konsekwencje dla polityki migracyjnej Izraela i nastręcza wielu formalnych trudności. A trzeba pamiętać, że współczesny Izrael jest krajem wielokulturowym, którego mieszkańcy to przybysze z blisko osiemdziesięciu krajów.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7383-685-3
  • Page Count: 154
  • Publication Year: 2014
  • Language: Polish