MARKET - PRIVATIZATION - PUBLIC INTEREST. CHALLENGES OF PUBLIC SERVICES' MARKETIZATION Cover Image
  • Offer for Individuals Only 7.00 €

RYNEK – PRYWATYZACJA – INTERES PUBLICZNY. WYZWANIA URYNKOWIENIA USŁUG PUBLICZNYCH
MARKET - PRIVATIZATION - PUBLIC INTEREST. CHALLENGES OF PUBLIC SERVICES' MARKETIZATION

Author(s): Dawid Sześciło
Subject(s): Economy, Law, Constitution, Jurisprudence, Law on Economics, Financial Markets, Public Finances, Marketing / Advertising, Socio-Economic Research
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Keywords: market; privatisation; public interest
Summary/Abstract: Książka przedstawia formułowane w ramach nowego zarządzania publicznego sposoby zapewniania obywatelom najważniejszych usług publicznych. Upowszechniło ono pogląd, że proste usługi komunalne, ale także edukacja czy ochrona zdrowia to zadania, które najlepiej zrealizują podmioty prywatne (biznes i sektor pozarządowy) wyłonione przez administrację w konkurencyjnych procedurach. Jak opisywał Tony Judt, takie podejście wyzwoliło nas z przekonania, że państwo gwarantuje najlepsze rozwiązanie wszystkich problemów. Coraz częściej zaczynamy jednak dostrzegać luki i ułomności w prorynkowym nastawieniu do zarządzania publicznego. Przekonujemy się, że potrzebne jest pragmatyczne i poparte doświadczeniem spojrzenie na dylemat: ile państwa, ile rynku w sferze usług publicznych. To praca ważna, tak dla badaczy usług publicznych, jak i tych, na których spoczywa powinność ich zapewnienia. Tym pierwszym oferuje ona użyteczną teoretyczną perspektywę analityczną. Z kolei dla tych drugich stanowić może zbiór nieocenionych wskazówek, kiedy przychodzi rozstrzygać o formie i zakresie świadczenia usług publicznych. To także pozycja, z którą koniecznie powinni się zapoznać studenci kierunków, na których wykłada się zagadnienia związane z usługami publicznymi.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7383-693-8
  • Page Count: 178
  • Publication Year: 2014
  • Language: Polish