TTIP TRANSATLANTIC TRADE AND INVESTMENT PARTNERSHIP. A NEW PHASE OF INSTITUTIONALIZATION OF UE-US COOPERATION Cover Image
  • Offer for Individuals Only 9.00 €

TTIP TRANSATLANTYCKIE PARTNERSTWO W DZIEDZINIE HANDLU I INWESTYCJI. NOWY ETAP INSTYTUCJONALIZACJI WSPÓŁPRACY UE–USA
TTIP TRANSATLANTIC TRADE AND INVESTMENT PARTNERSHIP. A NEW PHASE OF INSTITUTIONALIZATION OF UE-US COOPERATION

Author(s): Maria Dunin-Wąsowicz
Contributor(s): Aleksandra Jarczewska (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Economy, Business Economy / Management, Political economy, Public Finances, Geopolitics
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Keywords: TTIP; transatlantic trade; transatlantic investment
Summary/Abstract: 17 czerwca 2013 r. UE i USA ogłosiły „nowe handlowe otwarcie” we wzajemnych relacjach, rozpoczynając negocjacje o ustanowienie Transatlantyckiego Porozumienia w dziedzinie Handlu i Inwestycji (Transatlantic Partnership in Trade and Investment, TTIP). TTIP jest najbardziej znaczącą inicjatywą w historii relacji obu partnerów. Dzięki umowie, zapowiadającej powstanie wspólnego rynku transatlantyckiego, pojawia się szansa strategicznego umocnienia pozycji UE i USA w systemie międzynarodowym. W końcu listopada 2015 r. trudno przesądzić, czy i kiedy negocjacje TTIP zostaną zamknięte; jaki będzie zakres umowy; czy i kiedy wejdzie w życie; czy zapewni warunki do realizacji deklarowanych celów. Zadaniem monografii jest przedstawienie problemów leżących u podstaw toczących się rokowań, ich analiza w kontekście koncepcji i metod funkcjonowania przyszłych instytucji transatlantyckich, a następnie próba oceny rezultatów ewentualnego porozumienia, włącznie z procesami instytucjonalizacji współpracy między UE i USA. Efekty TTIP będą dotyczyć także Polski jako członka UE. AutorzyKsiążka podejmuje ważne i aktualne zagadnienie dotyczące nowej formuły instytucjonalnej dla wzajemnych relacji UE oraz USA w ramach Transatlantyckiego Porozumienia w sprawie Handlu i Inwestycji. Publikacja ma charakter pionierski. Zajmuje się stosunkowo słabo opisanym w badaniach naukowych tematem, głównie dlatego, że umowa nadal jest negocjowana. Co więcej, praca stawia sobie ambitny naukowy cel, starając się ocenić rezultaty TTIP w kilku, niezależnie od instytucjonalnego, wymiarach: ekonomicznym, społecznym, geoekonomicznym i funkcjonalnym.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7383-792-8
  • Page Count: 319
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish