SOCIAL COHESION. THE STATE AND PERSPECTIVES OF THE COUNTRY'S SOCIAL DEVELOPMENT IN REGIONAL CROSS-SECTIONS Cover Image
  • Offer for Individuals Only 8.00 €

SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA. STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SPOŁECZNEGO KRAJU W PRZEKROJACH REGIONALNYCH
SOCIAL COHESION. THE STATE AND PERSPECTIVES OF THE COUNTRY'S SOCIAL DEVELOPMENT IN REGIONAL CROSS-SECTIONS

Author(s): Stanisława Golinowska, Ewa Kocot
Subject(s): Social Sciences, Economy, Sociology, Rural and urban sociology, Economic development, Public Finances, Socio-Economic Research
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Keywords: social cohesion; spatial development
Summary/Abstract: Książka stanowi głos w debacie na temat strategii rozwoju kraju w wymiarze przestrzennym. Autorki uwypuklają społeczno-ekonomiczną stronę tego rozwoju, piszą o zasobach ludzkich, warunkach bytu oraz społecznych efektach dokonywanych zmian. Czytelnik znajdzie tu potwierdzone analitycznie oceny realizowanej w Polsce polityki spójności oraz rzeczowe argumenty przemawiające za świadomym jej kształtowaniem w przyszłości.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7383-650-1
  • Page Count: 278
  • Publication Year: 2013
  • Language: Polish