DOES THE NATIONAL DEBT HAVE TO GROW? Cover Image
  • Offer for Individuals Only 7.00 €

CZY DŁUG PUBLICZNY MUSI ROSNĄĆ?
DOES THE NATIONAL DEBT HAVE TO GROW?

AN INSTITUTIONAL ANALYSIS OF THE DETERMINANTS OF FISCAL POLICY

Author(s): Krzysztof Waśniewski
Subject(s): Economy, National Economy, Public Finances
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Keywords: public dept; global economy; national economy
Summary/Abstract: Jeżeli by potraktować światowy dług publiczny brutto jako 100%, to ponad osiem dziesiątych tej całości – czyli prawie 70% światowego PKB – stanowi dług zaciągnięty przez sześć państw: USA, Japonię, Niemcy, Francję, Wielką Brytanię i Włochy. Dlaczego najbogatsi są winni najwięcej pieniędzy innym? Ten paradoks „bogatych dłużników” jest osią niniejszej książki. Autor starał się wyjaśnić problem, opierając się na trzech podstawowych założeniach. Po pierwsze, podstawową funkcją ekonomiczną zaciągania pożyczek nie jest ratowanie kogokolwiek z finansowej opresji, lecz transfer kapitału od tych, którzy mają go chwilowo w nadmiarze do tych, którzy mogą zaoferować korzystny procent i akceptowalne ryzyko. Po drugie, kapitał w rękach sektora publicznego oznacza dyskrecjonalną władzę związaną z redystrybucją. Władzę tym większą, im większa masa kapitału jest w posiadaniu podmiotów sektora publicznego. Po trzecie, kapitał redystrybuowany przez państwo ma zdolność wtórnego kreowania prywatnych praw własności. Najbogatsi są winni najwięcej pieniędzy, ponieważ ich dług jest dobrą lokatą kapitału. Dług ten daje rządom owych bogatych krajów unikalną, dyskrecjonalną.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7383-691-4
  • Page Count: 168
  • Publication Year: 2014
  • Language: Polish