RECONSTRUCTED IDENTITY. THE MEANING OF MIGRATIONS FOR THE BIOGRAPHIES OF THIRD CULTURE KIDS Cover Image
  • Offer for Individuals Only 8.50 €

TOŻSAMOŚĆ REKONSTRUOWANA. ZNACZENIE MIGRACJI W BIOGRAFIACH THIRD CULTURE KIDS
RECONSTRUCTED IDENTITY. THE MEANING OF MIGRATIONS FOR THE BIOGRAPHIES OF THIRD CULTURE KIDS

Author(s): Agnieszka Trąbka
Subject(s): Anthropology, Social Sciences, Psychology, Culture and social structure , Social psychology and group interaction
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Summary/Abstract: Jak przeżywają migrację osoby, które w dzieciństwie zmieniały kraj zamieszkania w związku z pracą rodziców (tzw. Third Culture Kids)? Przed jakimi wyzwaniami stają młodzi migranci? Jak sobie z nimi radzą? Dlaczego wyjazd dla jednych jest przygodą życia, a dla innych traumą? Na podstawie wywiadów biograficznych Agnieszka Trąbka analizuje przebieg adaptacji, proces budowania tożsamości oraz wpływ doświadczenia migracji na wybory życiowe w dorosłości.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7383-699-0
  • Page Count: 284
  • Publication Year: 2014
  • Language: Polish