IS WORK BAD FOR YOU? RESULTS OF A QUESTIONNAIRE ON OVERWORKING Cover Image
  • Offer for Individuals Only 7.00 €

CZY PRACA SZKODZI? WYNIKI BADAŃ NAD KWESTIONARIUSZEM NADMIERNEGO OBCIĄŻANIA SIĘ PRACĄ
IS WORK BAD FOR YOU? RESULTS OF A QUESTIONNAIRE ON OVERWORKING

Author(s): Władysław Jacek Paluchowski, Elżbieta Hornowska, Piotr Haładziński, Lech Kaczmarek
Subject(s): Social Sciences, Psychology, Social psychology and group interaction, Cognitive Psychology, Organizational Psychology
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Summary/Abstract: Problem pracoholizmu pojawił się w Polsce stosunkowo niedawno. Przeglądając wpisy na forach internetowych i blogach można dostrzec, jak różne są znaczenia przypisywane pracoholizmowi. Dla jednych nadmierna praca jest źródłem satysfakcji, dla innych wynika z chęci sprostania oczekiwaniom (własnym i innych). Czasami taka dająca zadowolenie praca wypełnia całe życie, bo znaleźć w niej można wszystko, co do szczęścia potrzebne. Pracowanie może być akceptowanym sposobem ucieczki od własnych problemów. Praca ponad siły wynika niekiedy z obawy przed utratą pracy, a nieraz ze złej organizacji pracy. Pracoholizm to szkodliwy skutek nadmiernego obciążania się pracą. Dopiero wnikliwa analiza pozwala odróżnić pracoholizm od nadmiernego obciążania się pracą. Książka składa się z dwóch części. W pierwszej omówiono zjawisko nadmiernego obciążania się pracą, w drugiej przedstawiono różne narzędzia badania pracoholizmu oraz przebieg i wyniki badań nad własnym kwestionariuszem, w tym osobowościowe i temperamentalne czynniki wpływające na nadmierne obciążanie się pracą. W załączniku zawarto arkusz pytań własnego kwestionariusza KONOP wraz z normami opracowanymi dla grup zróżnicowanych ze względu na płeć, wykształcenie i wiek.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7383-697-6
  • Page Count: 147
  • Publication Year: 2014
  • Language: Polish