SADNESS. A PSYCHOLOGICAL ANALYSIS Cover Image
  • Offer for Individuals Only 7.00 €

SMUTEK. ANALIZA PSYCHOLOGICZNA
SADNESS. A PSYCHOLOGICAL ANALYSIS

Author(s): Andrzej Rynkiewicz
Subject(s): Social Sciences, Psychology, History of Psychology, Individual Psychology, Cognitive Psychology, Neuropsychology, Personality Psychology, Psychology of Self, Behaviorism, Psychoanalysis
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Summary/Abstract: W ostatnim czasie duże zainteresowanie zaczął wzbudzać nastrój, czyli stan o tak małej intensywności, że czasem umyka naszej uwadze. Nie ma on bezpośredniego wpływu na zachowania człowieka, nie stanowi impulsu do działania, nie wybija się na plan pierwszy w naszej świadomości, ale decyduje o tym, jak postrzegamy nasze otoczenie. Nastrój zabarwia wszystkie nasze myśli i dlatego jest w nich cały czas obecny. Dość szczególne miejsce wśród różnych jego rodzajów zajmuje smutek. Właściwie zawsze w myśleniu potocznym był uznawany za uciążliwy i całkowicie niepotrzebny. Książka ujmuje smutek w kontekście najpopularniejszych modeli nastroju i pokazuje, że w wielu sytuacjach jest on o wiele bardziej użyteczny niż nastroje przyjemne. Zawsze pozostaje odczuciem uciążliwym, a czasem nawet bolesnym, ale może przynosić korzyści w postaci usprawnienia niektórych procesów poznawczych czy uodpornienia na błędy postrzegania i ewaluacji.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7383-695-2
  • Page Count: 180
  • Publication Year: 2014
  • Language: Polish