SOCIOLOGY OF THE MUSIC Cover Image
  • Offer for Individuals Only 10.00 €

SOCJOLOGIA MUZYKI
SOCIOLOGY OF THE MUSIC

Author(s): Barbara Jabłońska
Subject(s): Social Sciences, Fine Arts / Performing Arts, Music, Sociology, Social Theory, Sociology of Culture, Sociology of Art
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Keywords: sociology of music
Summary/Abstract: Socjologia muzyki to monografia naukowa o muzycznym wymiarze życia społecznego ludzi oraz o refleksji socjologicznej na jego temat. Pierwsza część pracy poświęcona została teoretyczno-metodologicznym zagadnieniom związanym z muzyką i społeczeństwem. Jest to część, w której na nowo ukonstytuowane zostały fundamenty socjologii muzyki, pojmowanej jako odrębna subdyscyplina wiedzy naukowej. Druga część książki odnosi się do takich zagadnień, jak muzyka i edukacja, muzyka i polityka, muzyka i religia, czy też muzyka i nowe technologie. Socjologia muzyki to praca, która ma na celu wskrzeszenie dyskursu naukowego na temat ludzkich praktyk nakierowanych na muzykę oraz ożywienie tradycji badań nad muzyką i społeczeństwem. Z pewnością książka ta zainteresuje socjologów, kulturoznawców, muzykologów oraz wszystkich tych, dla których sztuka dźwięków jest ważnym elementem codzienności.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7383-715-7
  • Page Count: 254
  • Publication Year: 2014
  • Language: Polish