THE REBELLION OF NURSES. AN ANALYSIS OF TRADE UNION ACTIVITY OF NURSES AND MIDWIVES Cover Image
  • Offer for Individuals Only 8.00 €

BUNT BIAŁYCH CZEPKÓW. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKOWEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
THE REBELLION OF NURSES. AN ANALYSIS OF TRADE UNION ACTIVITY OF NURSES AND MIDWIVES

Author(s): Julia Kubisa
Subject(s): Social Sciences, Sociology, Management and complex organizations, Health and medicine and law
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Summary/Abstract: Autorka przedstawia powstanie i działalność Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, największej organizacji związkowej zrzeszającej tę grupę zawodową. To herstory („jej historia”) tego niezwykłego związku, opowiedziana przez jego założycielki i aktywistki, poruszająca nie tylko różne aspekty działalności związkowej, lecz także utrudnienia, jakie napotykają kobiety chcące uczestniczyć w sferze publicznej. Z badań nad OZZPiP wyłania się obraz organizacji walczącej, starającej się negocjować wizerunek pielęgniarki i położnej przez zerwanie z tradycyjnie przypisywaną tym zawodom pokorą na rzecz podkreślania ich profesjonalizmu oraz niezwykłej wagi pracy opiekuńczej. Tłem rozważań jest reforma systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz jej konsekwencje dla warunków pracy oraz możliwości świadczenia wysokiej jakości opieki przez pielęgniarki i położne.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7383-723-2
  • Page Count: 292
  • Publication Year: 2014
  • Language: Polish