IS THE CITY NO LONGER NEEDED? Cover Image
  • Offer for Individuals Only 7.00 €

CZY MIASTO JEST NIEPOTRZEBNE?
IS THE CITY NO LONGER NEEDED?

(NEW) LIVING SPACES OF YOUNG RESIDENTS

Author(s): Marta Smagacz-Poziemska
Subject(s): Social Sciences, Sociology, Social Theory, Demography and human biology, Rural and urban sociology, Sociology of Culture, Globalization
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Summary/Abstract: Ostatnia dekada to okres wyraźnych zmian społeczno-przestrzennych w polskich miastach. Inwestycje w miejskim centrum, powstawanie nowych deweloperskich osiedli mieszkaniowych, ekspansja wielopowierzchniowych obiektów handlowo-usługowych i powiększanie się przedmieść – to tylko wybrane przejawy i elementy tych zmian. Towarzyszą im przemiany wartości i praktyk przestrzennych mieszkańców i użytkowników miasta. Książka podejmuje temat postaw szczególnej kategorii mieszkańców wobec miasta – nastolatków w wieku gimnazjalnym. Główne pytania stawiane w książce dotyczą mechanizmów wpływających na ich postawy wobec miejskiego centrum, miejsca zamieszkania i galerii handlowej: Od jakich czynników zależą intensywność korzystania z tych przestrzeni i ich społeczne funkcje? Czy korzystanie z galerii handlowych przez nastolatki układa się w uniwersalny, ponadlokalny wzór typowy dla tej generacji? Czy w mieście – jako całości społeczno-przestrzennej – można wyróżnić specyficzne, lokalne wzory socjalizacji do życia w sąsiedztwie, przestrzeni publicznej i zbiorowości terytorialnej?

  • Print-ISBN-13: 978-83-7383-763-8
  • Page Count: 300
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish