WHAT IS THINKING? CONCEPTS, OPINIONS, AND PERCEPTION IN THE KANTIAN PERSPECTIVE Cover Image
  • Offer for Individuals Only 8.00 €

CO TO JEST MYŚLENIE? POJĘCIA, SĄDY, PERCEPCJA W PERSPEKTYWIE KANTOWSKIEJ
WHAT IS THINKING? CONCEPTS, OPINIONS, AND PERCEPTION IN THE KANTIAN PERSPECTIVE

Author(s): Piotr Kozak
Subject(s): Philosophy, History of Philosophy, Epistemology, Contemporary Philosophy
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Summary/Abstract: W "Co to jest myślenie?" staram się za pomocą narzędzi dostarczonych przez filozofię Kanta rozjaśnić problem związku między percepcją a pojęciami, który ujmuję pod postacią tzw. problemu kierowania się regułą. Argumentuję, po pierwsze, że możemy pod pewnym względem utożsamiać myślenie i percepcję, a sam problem kierowania się regułą oddalić jako wynik źle postawionego zagadnienia badawczego. Po drugie, wskazuję na to, że warunkiem możliwości kierowania się regułą jest umiejętność odróżniania reguł istotnych i nieistotnych. Brak tej ostatniej umiejętności Kant nazywa głupotą.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7383-787-4
  • Page Count: 286
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish