SOCIAL PHILOSOPHY. PHILOSOPHICAL, THEORETICAL AND EMPIRICAL ISSUES Cover Image
  • Offer for Individuals Only 10.00 €

FILOZOFIA SPOŁECZNA. ZAGADNIENIA FILOZOFICZNO-TEORETYCZNE ORAZ EMPIRYCZNE
SOCIAL PHILOSOPHY. PHILOSOPHICAL, THEORETICAL AND EMPIRICAL ISSUES

Author(s): Włodzimierz Kaczocha
Subject(s): Philosophy, Social Philosophy, Contemporary Philosophy
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Keywords: social philosophy
Summary/Abstract: Książka prezentuje wybrane nurty współczesnej filozofii społecznej i czołowych jej myślicieli. Autor m.in. omawia poglądy M. Horkheimera, K.R. Poppera, J. Habermasa, A. Giddensa, P. Wincha, wiele miejsca poświęcając na ukazanie dwóch modeli demokracji :demokracji proceduralnej oraz republikańskiej, argumentuje za przyjęciem tej ostatniej, w której respektuje się dobro wspólne, wbrew grupowym partykularyzmom, jakie przeważnie dominują w demokracji proceduralnej. Włodzimierz Kaczocha przedstawia rozbudowaną koncepcję dobra wspólnego oraz zasady polityki państwa, dotyczące realizacji wartości dobra. Nawiązuje przy tym do myśli J. Maritaina i Jana Pawła II.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7383-710-2
  • Page Count: 292
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish