PATHS TO MOTHERHOOD. SELF-REPRESENTATION AND THE IMAGE OF HER CHILD IN THE MIND OF A WOMAN AS THE FOUNDATION OF MOTHERHOOD Cover Image
  • Offer for Individuals Only 9.25 €

DROGI DO MACIERZYŃSTWA. REPREZENTACJA SIEBIE I REPREZENTACJA DZIECKA W UMYŚLE KOBIETY JAKO PODSTAWA MACIERZYŃSTWA
PATHS TO MOTHERHOOD. SELF-REPRESENTATION AND THE IMAGE OF HER CHILD IN THE MIND OF A WOMAN AS THE FOUNDATION OF MOTHERHOOD

Author(s): Milena Gracka-Tomaszewska, Monika Grącka
Subject(s): Social Sciences, Psychology, Individual Psychology, Social psychology and group interaction, Personality Psychology, Clinical psychology
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Summary/Abstract: Książka dotyczy psychicznych determinant macierzyństwa. Autorka jest psychologiem klinicznym i to przesądza o charakterze tej pracy. Mamy tu próby wniknięcia w istotę i mechanizmy psychologiczne omawianych zagadnień (a nie tylko ich wyodrębnienie lub ocenę) oraz metodę badań charakterystyczną dla psychologii klinicznej – wyniki badań empirycznych z ich analizą ilościową i jakościową oraz dane uzyskane z sesji terapeutycznych. Ponadto, nie tylko przyjęta perspektywa psychologii klinicznej, lecz także w jej ramach doświadczającej siebie kobiety, która decyduje się na macierzyństwo lub brak potomstwa wyróżniają tę książkę spośród istniejących monografii na temat macierzyństwa i stanowią o jej unikatowości.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7383-725-6
  • Page Count: 257
  • Publication Year: 2014
  • Language: Polish