SWEARWORDS, DIRTY SOUND Cover Image
  • Regular Price 9.70 €

BRZYDKIE SŁOWA, BRUDNY DŹWIĘK
SWEARWORDS, DIRTY SOUND

MUSIC AS A MESSAGE SHAPING THE LIFESTYLE OF YOUTH SUBCULTURES

Author(s): Michał Jan Lutostański
Subject(s): Social Sciences, Sociology, Crowd Psychology: Mass phenomena and political interactions, Sociology of Culture
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Summary/Abstract: Punk’s not dead. Stare hasło, które pamiętam z koncertów sprzed trzydziestu lat, powraca echem, gdy czytam książkę doktora Michała Jana Lutostańskiego. Przy czym zawołanie to odnosi się nie tylko do punk rocka, lecz także subkultur młodzieżowych jako takich. Książka Lutostańskiego była dla mnie podróżą sentymentalną, przywołującą z pamięci to i owo. W kulturze, która zwykła traktować to, co zdarzyło się przed pięciu laty, jak zamierzchłą, paleolityczną niemal przeszłość, jest to cenne i znaczące. Po prostu.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7383-696-9
  • Page Count: 304
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish