POLISH SEXUAL TRANSFORMATION Cover Image
 • Regular Price 7.00 €

POLSKA TRANSFORMACJA SEKSUALNA
POLISH SEXUAL TRANSFORMATION

Author(s): Anna Jawor, Anna Kurowicka, Aleksandra Andrzejewska, Ludmiła Janion, Małgorzata Kot, Paweł Matusz, Aleksander Wasiak-Radoszewski, Ewa Wróblewska-Trochimiuk, Robert Zawisza
Contributor(s): Anna Jawor (Editor), Anna Kurowicka (Editor)
Subject(s): Sociology, Social Theory, Demography and human biology, Sociobiology, Sociology of Culture, Social Norms / Social Control
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Keywords: sexual transformation; Poland
Summary/Abstract: Polskę ominęła. Dopiero po 1989 roku zaczęły postępować zmiany norm obyczajowych, seks zaczął oznaczać coś więcej niż tylko prokreację, pojawiły się takie tematy, jak homo-, bi- i płynna seksualność, a prawa mniejszości, seks nastolatków, gwałty bądź edukacja seksualna stały się przedmiotem debaty publicznej. Zarazem pojawiły się głosy, że są to problemy niepolskie, a nawet antypolskie, niemające nic wspólnego z zainteresowaniami prawdziwych Polaków. Analizy zawarte w tej książce dowodzą, że jest zgoła odwrotnie.

 • Print-ISBN-13: 978-83-7383-841-3
 • Page Count: 178
 • Publication Year: 2016
 • Language: Polish
Gender a sprawa polska. Panika moralna w kontekście transformacji norm seksualnych

Gender a sprawa polska. Panika moralna w kontekście transformacji norm seksualnych
(Gender an the Polish Case)

 • Price: 2.00 €
Wpływ kontekstu religijnego i kulturowego na konceptualizowanie aseksualności – przypadek Polski

Wpływ kontekstu religijnego i kulturowego na konceptualizowanie aseksualności – przypadek Polski
(The influence of religious and cultural context on conceptualizing asexuality - the case of Poland)

 • Price: 2.00 €
O tak zwanej orientacji: nauczycielski dyskurs o nieheteroseksualności w edukacji seksualnej

O tak zwanej orientacji: nauczycielski dyskurs o nieheteroseksualności w edukacji seksualnej
(About the so-called orientation: a teacher's discourse on non-heterosexuality in sex education)

 • Price: 2.00 €
Miejskie uniwersum. Oblicza i emanacje metronormatywności

Miejskie uniwersum. Oblicza i emanacje metronormatywności
(The urban universe. Faces and emanations of metronormativity)

 • Price: 2.00 €
Związek nieheteronormatywny a tolerancja, homofobia, lęk przed ujawnieniem. Czy zawsze coming out jest „dobry”?

Związek nieheteronormatywny a tolerancja, homofobia, lęk przed ujawnieniem. Czy zawsze coming out jest „dobry”?
(Non-heteronormative relationship and tolerance, homophobia, fear of disclosure. Is always coming out "good"?)

 • Price: 2.00 €
Wstydliwa choroba, seksualne oszustwo, wypracowana normalność: odmienność płciowa w polskich filmach dokumentalnych

Wstydliwa choroba, seksualne oszustwo, wypracowana normalność: odmienność płciowa w polskich filmach dokumentalnych
(Embarrassing illness, sexual deception, developed normality: sexual diversity in Polish documentary films)

 • Price: 2.00 €
Miłe martwe dziewczyny. Seksualność, religia i polityka w sztuce współczesnej

Miłe martwe dziewczyny. Seksualność, religia i polityka w sztuce współczesnej
(Nice dead girls. Sexuality, religion and politics in contemporary art)

 • Price: 2.00 €
Siła norm w twórczości Zofii Kulik

Siła norm w twórczości Zofii Kulik
(The strength of norms in the work of Zofia Kulik)

 • Price: 2.00 €
Gay over. Uwagi o pochówkach osób nieheteronormatywnych w Polsce

Gay over. Uwagi o pochówkach osób nieheteronormatywnych w Polsce
(Gay over. Comments on the burials of non-heteronormative people in Poland)

 • Price: 2.00 €