Shapes of Identity Cover Image
 • Offer for Individuals Only 20.00 €

Az identitás alakzatai
Shapes of Identity

Contributor(s): Máté Tóth (Editor), István Bujalos (Editor), Tamás Valastyán (Editor)
Subject(s): Philosophy
Published by: Pesti Kalligram Könyvkiadó
Keywords: identity;Kierkegaard;subjectivity;antropology;romantical identity;irony;Schlegel;Oscar Wilde; Dorian Gray;Radnóti Miklós;
Summary/Abstract: A tribute of our philosophical life's most outstanding man and woman (for example Angyalosi Gergely, Hévizi Ottó, Heller Ágnes, Losoncz Alpár, Vajda Mihály) to the excellent philosopher of Debrecen, Bíró-Kaszás Éva.

 • Print-ISBN-13: 978-615-5454-06-6
 • Page Count: 410
 • Publication Year: 2013
 • Language: Hungarian
A személyes identitás dinamikája

A személyes identitás dinamikája
(Dinamic of Personal Identity)

 • Price: 5.00 €
A narratív, a traumatikus és az affektív szubjektivitás

A narratív, a traumatikus és az affektív szubjektivitás
(The Narraitve, the Traumatic and the Affective Subjectivity)

 • Price: 5.00 €
Személyes és szociokultrális identitás a modern individuum hegeli koncepciójában

Személyes és szociokultrális identitás a modern individuum hegeli koncepciójában
(Personal and Sociokultural Identity in the Hegelian Conception of the Modern Individuum)

 • Price: 5.00 €
Erika tört dimenzióban

Erika tört dimenzióban
(Erika in Broken Dimension)

 • Price: 5.00 €
Az identitás kétségbeesése – avagy a kétségbeesés identitása?

Az identitás kétségbeesése – avagy a kétségbeesés identitása?
(Despair of Identity - or the Identity of Despair?)

 • Price: 5.00 €
Identitás versus állampolgárság – az elismerés dilemmája

Identitás versus állampolgárság – az elismerés dilemmája
(Identity Versus Citizenship - Dilemma of Acknowledgement)

 • Price: 5.00 €
Elismerés, társadalom és harc

Elismerés, társadalom és harc
(Acknowledgement, Society and Fight)

 • Price: 5.00 €
Mennyire magányos az önbecsülő alany?

Mennyire magányos az önbecsülő alany?
(How Lonely is the Self-Respecting Subject?)

 • Price: 5.00 €
Személyes identitás és mély agyi stimuláció

Személyes identitás és mély agyi stimuláció
(Personal Identity and Deep Cerebral Stimulation)

 • Price: 5.00 €
A lelki propriocepció elvesztése

A lelki propriocepció elvesztése
(Loss of Psychic Proprioception)

 • Price: 5.00 €
A sérült test metaforája a Nem és jellemben

A sérült test metaforája a Nem és jellemben
(Metaphor of Damaged Body in Nem és jellem)

 • Price: 5.00 €
Megjegyzések az identitás, az önazonosság és az emberség kritériumainak kérdéseihez néhány wittgensteini meglátás fényében

Megjegyzések az identitás, az önazonosság és az emberség kritériumainak kérdéseihez néhány wittgensteini meglátás fényében
(Comment to the Questions of Identity and Humanity Criterions in the Light of Some Wittgensteinien Realization)

 • Price: 5.00 €
Az „én” és a „másik”: reflexiók a kortárs antropológia-elmélet néhány filozófiai alapkérdésére

Az „én” és a „másik”: reflexiók a kortárs antropológia-elmélet néhány filozófiai alapkérdésére
(The "me" and the "other": Refleciton to Some Philosophical Basic Problem's of the Contemporary Anthropological Theory)

 • Price: 5.00 €
Identitások

Identitások
(Identities)

 • Price: 5.00 €
Romantikus identitásképletek a magyar irodalomban

Romantikus identitásképletek a magyar irodalomban
(Romantic Identityformulas in the Hungarian Literarture)

 • Price: 5.00 €
A megszabadított Tantalosz

A megszabadított Tantalosz
(The Freed Tantalos)

 • Price: 5.00 €
Az irónia mint klíma és mint a világ arkhimédészi pontja

Az irónia mint klíma és mint a világ arkhimédészi pontja
(Inory as Climate and as the World's Archimedean Point)

 • Price: 5.00 €
Friedrich Schlegel vegetáció elve

Friedrich Schlegel vegetáció elve
(Vegetation Principle of Friedrich Schlegel)

 • Price: 5.00 €
Identitásválságok és -konstrukciók Oscar Wilde Dorian Gray arcképe című művében

Identitásválságok és -konstrukciók Oscar Wilde Dorian Gray arcképe című művében
(Identity Crisises and Constructions in Oscar Wilde's Picture of Dorian Gray)

 • Price: 5.00 €
Ki vagyok te – ki vagy én?

Ki vagyok te – ki vagy én?
(Who I'm You - Who Are Me?)

 • Price: 5.00 €
Kreatív identitás: az alkotó interakciója életre kelt alkotásával

Kreatív identitás: az alkotó interakciója életre kelt alkotásával
(Creative Identity: the Creator's Interaction with his Vivified Creation)

 • Price: 5.00 €
Vezér nélkül, szépen

Vezér nélkül, szépen
(Without a leader, beautifully)

 • Price: 5.00 €
Kiűzetés a művészetből

Kiűzetés a művészetből
(Expulsion from Art)

 • Price: 5.00 €
„A Kékszemű hercegnő vára”

„A Kékszemű hercegnő vára”
("Castle of the Blue-Eyed Princess")

 • Price: 5.00 €
Nehéz ébredés

Nehéz ébredés
(Hard Awakening)

 • Price: 5.00 €