Equal Pay for Equal Work? On the Gender Pay Gap Cover Image

Aká práca, taká pláca? Rodovej nerovnosti v odmeňovaní
Equal Pay for Equal Work? On the Gender Pay Gap

Contributor(s): Jana Cviková (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Gender Studies, Sociology
Published by: ASPEKT
Summary/Abstract: to read the summaries of all the chapters and a detailed list of authors please download the SAMPLE PDF above.

  • Print-ISBN-13: 978-80-85549-76-8
  • Page Count: 136
  • Publication Year: 2007
  • Language: Slovak
Rodová priepasť. Čo (ne)hovoria štatistiky a výskumné dáta o odmeňovaní žien a mužov

Rodová priepasť. Čo (ne)hovoria štatistiky a výskumné dáta o odmeňovaní žien a mužov
(The Gender Gap. What Statistical and Research Data Do (Not) Tell Us about Women’s and Men’s Earnings)

Nedocenená práca žien. História, legislatíva a konceptualizácia rodového rozdielu v odmeňovaní

Nedocenená práca žien. História, legislatíva a konceptualizácia rodového rozdielu v odmeňovaní
(Undervalued Women‘s Work. History, Legislation and Conceptualization of the Gender Pay Gap)

Rodové súradnice hodnotového priestoru. Analýza hodnotových orientácií žien a mužov na Slovensku

Rodové súradnice hodnotového priestoru. Analýza hodnotových orientácií žien a mužov na Slovensku
(Gender Coordinates of the Value Space. Analysis of Value Orientation of Women and Men in Slovakia)

Čo má rodová rovnosť spoločné s feminizmom? Rodové diskurzy rovnosti v odmeňovaní žien a mužov a zosúlaďovaní rodinného a pracovného života

Čo má rodová rovnosť spoločné s feminizmom? Rodové diskurzy rovnosti v odmeňovaní žien a mužov a zosúlaďovaní rodinného a pracovného života
(What Does Gender Equality Have to Do with Feminism? Gender Discourses on Equal Pay and Work-Life Balance)

Odporúčania

Odporúčania
(Recommendations)

O projekte, autorkách a autorovi

O projekte, autorkách a autorovi
(Organizations and Authors)