Intertextuality of Andrić Writing Cover Image
  • Offer for Individuals Only 20.00 €

Intertekstualnost Andrićevih zapisa
Intertextuality of Andrić Writing

Author(s): Jelena Novaković
Subject(s): Language and Literature Studies, Studies of Literature, Serbian Literature, Theory of Literature
Published by: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Summary/Abstract: Citati koje je Andrić uneo u svoje beležnice upućuju na fenomen intertekstualnosti shvaćene, kako čitamo u Ženetovim Polimpsestima, kao "relaacija istovremenog priststva dvaju ili više tekstova", kao "efektivno prisustvo jednog teksta u drugom", čiji je eksplicitni oblik citat, a implicitni aluzija. Andrić je, međutim, mali broj zabeleženih citata uneo u svoja dela, dok je najveći broj ostao samo u obliku odvojenih zapisa u sveskama. Tekst u koji bi se oni uključili nije nikada napisan, ali bi se mogao vaspostaviti njihovim smeštanjem u dvostruki kontekst što ga predstavljaju misli njihovih autora i misli samog Andrića, koji se kroz njih na posredan način izražava.

  • Print-ISBN-13: 978-86-7543-211-1
  • Page Count: 205
  • Publication Year: 2010
  • Language: Serbian