FINANCING EDUCATION IN POLAND Cover Image
  • Regular Price 9.00 €

FINANSOWANIE OŚWIATY W POLSCE
FINANCING EDUCATION IN POLAND

DIAGNOSIS, DILEMMAS, POSSIBILITIES

Author(s): Jan Herczyński, Anthony Levitas, Mikołaj Herbst
Subject(s): Economy, Education, Sociology, Political economy
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Keywords: education in Poland; education
Summary/Abstract: Finansowanie oświaty w Polsce – diagnoza, dylematy, możliwości to pierwsza kompleksowa monografia przedstawiająca system finansowania szkolnictwa w naszym kraju. Daleko posunięta decentralizacja zarządzania polską oświatą oraz rozwiązania przyjęte w innych krajach są tłem dla pogłębionych analiz, obejmujących między innymi strukturę i rozkład terytorialny wydatków oświatowych, wysokość i zróżnicowanie wynagrodzeń nauczycielskich oraz politykę oświatową samorządów. Szczegółowo omówiono ewolucję, a także mocne i słabe strony głównego instrumentu finansowania oświaty w Polsce, jakim jest część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządów terytorialnych. Autorzy rekomendują zmiany zarówno systemowych rozwiązań, jak i poszczególnych instrumentów finansowania oświaty.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7383-355-5
  • Page Count: 285
  • Publication Year: 2009
  • Language: Polish