Polish Prose of the 20th Century. Reviews and interpretations. Vol. 2: From the perspective of the new century Cover Image
 • Offer for Individuals Only 5.00 €

Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje. T. 2: Z perspektywy nowego stulecia
Polish Prose of the 20th Century. Reviews and interpretations. Vol. 2: From the perspective of the new century

Contributor(s): Elżbieta Dutka (Editor), Marta Cuber (Editor)
Subject(s): History, Language and Literature Studies, Customs / Folklore, Studies of Literature, Local History / Microhistory, Polish Literature, History of the Holocaust, Theory of Literature
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: tradition; Kresy literature; house; horizons; talk-river; sanctum; emigrate; Shoah; history; autobiographical; Kresy; emigration; 20th century

 • E-ISBN-13: 978-83-8012-563-6
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-2059-5
 • Page Count: 202
 • Publication Year: 2012
 • Language: Polish
Zofia Kossak w kręgu Sienkiewiczowskich tematów kresowych

Zofia Kossak w kręgu Sienkiewiczowskich tematów kresowych
(Zofia Kossak in the circle of Sienkiewicz’s Kresy themes)

 • Price: 4.50 €
Otwieranie warowni - dom w prozie kresowej (na przykładzie epopei huculskiej Stanisława Vincenza)

Otwieranie warowni - dom w prozie kresowej (na przykładzie epopei huculskiej Stanisława Vincenza)
(A stronghold openning: house in the Kresy prose (basing on the Hutsulian epic by Stanisław Vincenz))

 • Price: 4.50 €
Andrzeja Bursy gra z tradycją. O "Zabiciu ciotki"

Andrzeja Bursy gra z tradycją. O "Zabiciu ciotki"
(Andrzej Bursa’s playing with tradition. On "Killing Auntie")

 • Price: 4.50 €
Horyzonty Ryszarda Kapuścińskiego

Horyzonty Ryszarda Kapuścińskiego
(Ryszard Kapuściński’s horizons)

 • Price: 4.50 €
„Autokomentarz rozpisany na dwa głosy”. O rozmowach z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim (prolegomena)

„Autokomentarz rozpisany na dwa głosy”. O rozmowach z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim (prolegomena)
(“An auto-commentary written out for two voices”. On conversations with Gustaw Herling-Grudziński (prolegomena))

 • Price: 4.50 €
Próbując sanctum. Uwagi o czasie w "Próbie listopada" Piotra Wojciechowskiego

Próbując sanctum. Uwagi o czasie w "Próbie listopada" Piotra Wojciechowskiego
(Rehearsing sanctum. Remarks on "The Rehearsal of November" by Piotr Wojciechowski)

 • Price: 4.50 €
Emigrant-ekspatriata w ponowoczesnej Europie XXI wieku. Studium przypadku w świetle powieści "Asystent śmierci" Bronisława Świderskiego

Emigrant-ekspatriata w ponowoczesnej Europie XXI wieku. Studium przypadku w świetle powieści "Asystent śmierci" Bronisława Świderskiego
(Emigrate/expatriate in 21st-century postmodern Europe. A case study in the light of novel by Bronisław Świderski "Death Assistant")

 • Price: 4.50 €
Zagłada jako klisza fabularna. O narracji Mariana Pankowskiego "Była Żydówka, nie ma Żydówki"

Zagłada jako klisza fabularna. O narracji Mariana Pankowskiego "Była Żydówka, nie ma Żydówki"
(Shoah as a storyline cliché. On narration by Marian Pankowski in "There Was a Jewish Girl, There Is No Jewish Girl")

 • Price: 4.50 €
Dzieło literackie wobec wydarzeń historycznych. Losy Katarzyny Radziejowskiej w polskiej prozie XX wieku

Dzieło literackie wobec wydarzeń historycznych. Losy Katarzyny Radziejowskiej w polskiej prozie XX wieku
(Literary work in the face of historical event. The history of Katarzyna Radziejowska in the Polish 20th-century prose)

 • Price: 4.50 €
Literatura i życie. O "Zuchwalstwach samoświadomości" Edwarda Balcerzana

Literatura i życie. O "Zuchwalstwach samoświadomości" Edwarda Balcerzana
(Literature and life. On "Audacities of Self-Awareness" by Edward Balcerzan)

 • Price: 4.50 €