Canonic Visitations of Senj and Modruš (Krbava) Bishoprie Cover Image
  • Regular Price 12.00 €

Kanonske vizitacije Senjske i Modruške (Krbavske) biskupije
Canonic Visitations of Senj and Modruš (Krbava) Bishoprie

Personal Visitations of the Senj Parish (18. century)

Contributor(s): Šime Demo (Editor)
Subject(s): Christian Theology and Religion, History, History of Church(es), Modern Age, Theology and Religion, 18th Century, Pastoral Theology
Published by: Hrvatski institut za povijest
Keywords: personal visitation; Senj Parish; Senj bishoprie; Modruš bishoprie
Summary/Abstract: Spisi koji su pred nama predstavljaju primjer crkvene birokratske „literature“– strogo formaliziran niz pitanja koja je vatikanska administracija postavljala svojim službenicima, te odgovori koji su na njih dobiveni. Međutim, osim suhih podataka o kanoničkim karijerama i ustroju kaptola, ovi nam dokumenti otvaraju prozor u mnoge segmente života onodobnoga Senja: vjerski, kulturni, intelektualni, trgovački, pa i onaj koji bismo nazvali zabavnim – i po tome su specifični u odnosu na većinu preostalih spisa iz korpusa koji nazivamo kanonskim vizitacijama.

  • Print-ISBN-10: 978-953-6324-
  • Page Count: 434
  • Publication Year: 2007
  • Language: Croatian