Liberty, Diversity and Nationalism Cover Image
  • Regular Price 15.00 €

Sloboda, pluralizam i nacionalizam
Liberty, Diversity and Nationalism

The Political Theory of Isaiah Berlin

Author(s): Enes Kulenović
Subject(s): Politics / Political Sciences, Philosophy, Political Philosophy, Civil Society, Contemporary Philosophy, Politics and society, History and theory of political science
Published by: Fakultet političkih znanosti u Zagrebu
Keywords: freedom; pluralism; positive liberty; negative liberty; identity; community; free will; autonomy; economic freedom; liberalism
Summary/Abstract: Isaiah Berlin nikada nije pokušao izložiti svoju misao kao sustavnu teoriju. Galipeau je ustvrdio kako Berlin nije sustavni mislilac, dok je Michael Walzer upozorio kako sustav jednostavno nije Berlinov stil (Galipeau, 1994, 165). Dva su razloga zbog kojih Berlin nije sebi zadao da sustavno izloži i poveže svoje glavne argumente. Prvo, kao autor bio je zaokupljen različitim temama – poviješću političkih ideja, pitanjem slobodne volje i determinizma, problemom političke slobode, temom nacionalnog i kulturnog identiteta, odnosom prosvjetiteljstva i romantizma, te vrijednosnim pluralizmom – za koje nije smatrao da ih je nužno podvesti pod zajednički nazivnik. S druge strane, nije bio sklon sveobuhvatnim teorijama koje žele objasniti sveukupnu povijest čovječanstva i sve društvene odnose. Za Berlina, takve teorije neizbježno simplificiraju kompleksnost ljudskih motiva i djelovanja, najčešće do te mjere da gube sposobnost valjano ih objasniti. To objašnjava i zašto je Berlin odabrao esej kao idealnu formu prezentiranja vlastitih ideja te stoga nije, osim rane studije o Marxu, nikada napisao knjigu.

  • Page Count: 152
  • Publication Year: 2006
  • Language: Croatian